BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowiska ds. kancelaryjnych.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrani zostali:

  • Pan Dariusz Dębicki zam. Gdańsk
  • Pani Aleksandra Gańska zam. Gdańsk
  • Pani Aleksandra Rola zam. Gdańsk
  • Pani Katarzyna Religa zam. Gdańsk
  • Pani Beata Tworek zam. Gdańsk

Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na  wyżej wymienione stanowisko, oraz wykazali się największą wiedzą merytoryczną w zakresie obejmowanego stanowiska, co stwierdzono w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2024-03-12
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji)
Data aktualizacji w BIP:
2024-03-12 12:17