BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie została wybrana żadna osoba i komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu naboru.

Uzasadnienie

Kandydaci, którzy złożyli aplikacje na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego nie spełnili  wymagań określonych  w  ogłoszeniu o naborze w  stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2024-04-30
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Prewysz-Kwinto (Biuro Analiz i Innowacji)
Data aktualizacji w BIP:
2024-04-30 12:42