BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator-hydraulik.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  został wybrany:
                 
Pan Wojciech Czerniawski, zam. Gdańsk
                  
Wyżej wymieniona osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko konserwator-hydraulik. Kandydat osiągnął najwyższe wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Choniej (Zastępca Kierownika Dział Kadr)
Data wytworzenia:
2024-05-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji)
Data aktualizacji w BIP:
2024-05-29 09:34