BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Praca

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-01-19 14:13 | Informacja archiwalna | Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko Referenta ds. wspólnot


zobacz więcej

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-01-04 08:17 | Informacja archiwalna | Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnych została wybrana:


zobacz więcej

WYNIK NABORU

Publikacja: 2006-01-04 08:03 | Informacja archiwalna | Oferty pracy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. referenta ds. kosztów została wybrana:


zobacz więcej

z