BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 214000 € Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania 4f234ac7-297f-4e89-a1d6-7411ea7f2d1f

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-17 15:03

2021-09-17 szczegóły »
< 214000 € Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Gdańskich Nieruchomości.Identyfikator postępowania f6148dce-4dff-4eb9-9f2b-18bb7ab55d4d

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-16 13:21

2021-09-16 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Grząskiej, Mariackiej i Chlebnickiej w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 87a318d1-9589-4b10-8a7a-833271381afc

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-15 13:57

2021-09-15 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 2242c225-e5c1-471f-ba77-45e15b230139

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-13 14:30

2021-09-13 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Falck Polonusa 13 lok. 14, Wilhelma Stryjewskiego 35 C lok. 17,Wilhelma Stryjewskiego 21 lok. 16 oraz Strajku Dokerów 18 lok. 2 Identyfikator postępowania d047634f-e6ee-4e3b-b9f7-d613d3bfcaf3

Zamówienie z wolnej ręki | aktualizacja: 2021-09-13 14:03

2021-09-13 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 27b36701-38b3-4430-b380-d54c599761ed

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-08 13:24

2021-09-08 szczegóły »