BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5382000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Na Zaspę 41C lok. 3, ul. Na Zaspę 52A lok. 13, ul. Siennej 10 lok 1 i 5 w Gdańsku

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-11-16 12:32

2022-11-15 szczegóły »
< 5382000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Białej 4 m 1, Gościnnej 14 m 3, Gościnnej 16 m 7, Małomiejskiej 39B m 1 i 10 oraz Małomiejskiej 39C m 9 w Gdańsku

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-11-16 12:32

2022-11-07 szczegóły »
< 5382000 € Przebudowa i remont pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A i 47B w Gdańsku.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-10-26 08:15

2022-10-21 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Konrada Wallenroda 16 m 7, ul. Ludwika Waryńskiego 24 m 4, ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7870c0bc-2506-11ed-b8b2-9a321cc30829

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-10-07 10:34

2022-09-28 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Stoku 38 m 13, ul. Niwki 1 m 5, ul. Na Zaspę 23A m 10, ul. Biskupia 30 m 7, ul. Matki Polki 1 m 2, ul. Miedziana 5 m 1, ul. Elizy Orzeszkowej 11 m 4, ul. Polanki 49 m 2, ul. Angielska Grobla 14D m 29, ul. Zaroślak 2 m 6 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c30e53ca-1eea-11ed-acbd-46d0480cd9c4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-10-19 07:43

2022-09-09 szczegóły »
< 5350000 € Remont 12 lokali mieszkalnych w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z ogrzewaniem ekologicznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-11-16 12:33

2022-08-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń sklepu znajdującego się na parterze budynku przy ul. Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku, wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a39bcf1c-fdc3-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-10-19 07:44

2022-08-05 szczegóły »
< 23452 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich, będących jednocześnie przeglądem rocznym, obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny nr 3 pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na https://ezamowienia.gov.pl; link bezpośredni: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-471110f8-da8c-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-06-03 08:24

2022-05-31 szczegóły »
< 5350000 € wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2022 roku Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6bb76a39-b63f-11ec-97c7-b646b0ba23df

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-30 13:01

2022-04-25 szczegóły »
< 88387 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich, będących jednocześnie przeglądem rocznym, obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 link do dokumentacji postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-766beb78-7ced-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-06-03 08:24

2022-03-10 szczegóły »
< 5350000 € Naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa tonerów w 2022 r. Identyfikator postępowania ocds-148610-c5c91a4b-7441-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-02-14 13:07

2022-02-14 szczegóły »