BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2021 r. Identyfikator postępowania 827807e3-0d27-431b-9e5e-72d1d00330aa

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-05-05 14:02

2021-05-05 szczegóły »
< 5350000 € Naprawy w 2021 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości oraz będących w zarządzie gminy. Identyfikator postępowania: de43a3d6-a8bf-4233-bc4a-dd6c4fa98e29

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-05-05 14:09

2021-05-05 szczegóły »