BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0996fcc-687d-11ec-ae77-fe331fedffdc

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-12 13:24

2022-01-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Cygańska Góra 3a m 18, ul. Łąkowa 5a m 33, ul. Szara 28 m 3 w Gdańsku. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a17f93b-6259-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-11 11:32

2022-01-10 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 5E m 11, ul. Racławickiej 17E m 23, ul. Wyzwolenia 51B m 83, ul. Dickensa 1 m 4, ul. Pastoriusza 11 m 4, ul. Zalesie 23 m 4 w Gdańsku. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8641423c-5cc1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-11 11:40

2022-01-04 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2022. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce8c185d-616d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-30 13:39

2021-12-30 szczegóły »
< 5350000 € Likwidacja podziemnej kotłowni i składu opału oraz przebudowa sieci ciepłowniczych oraz kanalizacji deszczowej wraz zagospodarowaniem podwórza przy ul. Ogarnej w Gdańsku, działka nr 501/5 obr. 0089. Identyfikator postępowania b9285145-c6f1-4705-83e9-1bb8b0b28696

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-20 13:35

2021-12-20 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Dolna Brama 4 i 6 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy ul. Dolna Brama 4, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania c7b48a77-2704-499f-b2c2-72ba15075e9c.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-10 12:48

2021-12-10 szczegóły »