BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert dodatkowych
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynkach przy ul. Gościnnej 14, 16 i 18 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” Identyfikator postępowania 8f791834-fa3c-4a67-980b-8e6989c47bab

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-28 13:33

2021-12-06 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym przy ul. Pod Zrębem 5B w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 823f083b-70ba-4b40-bb38-73347beafe8e

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-12-27 11:40

2021-12-03 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Królikarnia 1 i 2 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania: c004a127-5548-496c-ba47-d2184222a7f4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-01-05 08:45

2021-11-16 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zapleczy podwórzowych przy budynkach ul. Dworska 33, Dworska 35 oraz Kartuska 48-50 w Gdańsku.Identyfikator postępowania 85e8c376-41b4-431b-8bb2-31d1010aba64

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-11-04 12:35

2021-10-07 szczegóły »