BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny i zagospodarowaniem terenu w przy ul. Łąkowej 20 Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae1f00c8-565c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-01-17 14:50

2022-01-17 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, mieszczącego się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia. Wszystkie dokumenty znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e01a4329-484a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-12-23 07:00

2021-12-20 szczegóły »