BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy Alei Grunwaldzkiej 6A i 8 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f219592-cfad-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-06-27 11:22

2022-06-22 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Mniszki 5/6 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0adb6ebf-746e-11ec-83b1-bea871b78b5b

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-03-08 14:40

2022-03-08 szczegóły »