BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 215000 € Remont, przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny nr 2 oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 13 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9b9d47e-3a5a-11ed-8832-4e4740e186ac

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-11-16 12:31

2022-11-08 szczegóły »
< 5382000 € Remont i przebudowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Biskupiej 27 i Na Stoku 12B w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-10-19 07:34

2022-10-12 szczegóły »