BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Termomodernizacja, remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy przy ul. Gdańskiej 32 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9136c7d5-c70a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-05-10 14:00

2023-05-10 szczegóły »
< 5350000 € Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Pelplińskiej 3 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9ac00e4-b35a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-04-25 12:06

2023-04-24 szczegóły »
< 5382000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny nr 2 oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 13 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-adedd0e9-ab84-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-05-24 09:06

2023-04-05 szczegóły »