BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5382000 € Remont oraz przebudowę budynku użyteczności publicznej przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d2a655b-89d3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2024-01-09 09:14

2024-01-03 szczegóły »