BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku - przebudowa i remont budynku usługowego. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-408710bb-4ed4-11ed-8832-4e4740e186ac

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2023-01-20 10:56

2023-02-09 szczegóły »
< 431978 € Opracowanie audytów energetycznych dla około 125 budynków gminnych znajdujących się w zasobie Miasta Gdańsk pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-30aaff6a-aab8-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-07-08 11:31

2022-07-12 szczegóły »