BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5382000 € Remont i przebudowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Biskupiej 27 i Na Stoku 12B w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2022-09-14 09:15

2022-10-12 szczegóły »
< 431978 € Opracowanie audytów energetycznych dla około 125 budynków gminnych znajdujących się w zasobie Miasta Gdańsk pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na: https://ezamowienia.gov.pl link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-30aaff6a-aab8-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-07-08 11:31

2022-07-12 szczegóły »