BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont i przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 17 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12b8be91-cd39-11ec-b879-9a86e5ac3946

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-24 13:26

2022-06-22 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na remont, przebudowę oraz termomodernizację budynku przy ulicy Gościnnej 17 wraz z budynkiem harcówki, a także sprawowanie nadzorów autorskich. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57ca41b5-bc93-11ec-aa46-6a814e8de928

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-20 09:20

2022-06-20 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy Alei Grunwaldzkiej 6A i 8 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f219592-cfad-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-20 09:18

2022-06-20 szczegóły »
< 1034406 € Przebudowa budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Toruńskiej 25 i 27 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020” pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na https://ezamowienia.gov.pl

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-20 13:00

2022-06-20 szczegóły »
< 5350000 € remont i przebudowę budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Równej 14 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abc0edce-c53c-11ec-b879-9a86e5ac3946

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-17 11:25

2022-06-15 szczegóły »
< 5350000 € Remont i przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Na Stoku 35, 39, 40 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5e8b05d-a513-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2022-05-04 10:26

2022-06-01 szczegóły »
< 5350000 € Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny i zagospodarowaniem terenu w przy ul. Łąkowej 20 Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c68762c-b0bb-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-20 13:29

2022-05-31 szczegóły »