BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej na remont, przebudowę oraz termomodernizację budynku przy ulicy Gościnnej 17 wraz z budynkiem harcówki, a także sprawowanie nadzorów autorskich. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57ca41b5-bc93-11ec-aa46-6a814e8de928

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy Alei Grunwaldzkiej 6A i 8 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f219592-cfad-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy Alei Grunwaldzkiej 6A i 8 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60e98ffc-7940-11ec-83b1-bea871b78b5b

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »