BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-26 14:42

2020-02-26 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-24 13:32

2020-02-24 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Łowickiej 11 lok. 28 i Raduńskiej 34 lok. 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-24 13:31

2020-02-24 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Na Stoku 26, ul. Konopnickiej 12 w Gdańsku wraz z wykonaniem robót zabezpieczających oraz uporządkowaniem terenu po rozbiórce.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-11 13:42

2020-02-11 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej 8 lok. 8 i Marynarki Polskiej 24 lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-06 13:55

2020-02-06 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 21 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-03 12:01

2020-02-03 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 45 lok. 5, Kutnowskiej 9 lok. 4, Leczkowa 30 lok. 2, Polnej 2 lok. 9, Radnej 2 lok. 4 i Smętnej 12/13 lok. 5 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-15 13:07

2020-01-15 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Sielskiej 4 lok. 2 i Zimnej 1A lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-08 14:24

2020-01-08 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bajki 13 lok. 2 i Maki 22 lok. 2 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-03 12:33

2020-01-03 szczegóły »