BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-08-12 13:22

2020-08-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-08-11 13:00

2020-08-11 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Sempołowskiej 14 lok. 11 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-08-10 13:02

2020-08-10 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu użytkowego przy ul. Kopernika 8 m 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-08-05 13:11

2020-08-05 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 17 lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-07-30 12:20

2020-07-30 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów 56 lok. 8 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-06-15 12:16

2020-06-15 szczegóły »