BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 34 C oraz Na Zaspę 34 D w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-19 14:08

2021-01-19 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-19 14:33

2021-01-19 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:29

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Rybołowców 1 i 8 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-18 13:50

2021-01-18 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-15 14:52

2021-01-15 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-14 14:11

2021-01-14 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, usuwania gniazd owadów oraz dezynfekcji po COVID – 19 w budynkach gminnych i Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego oraz w jednostkach organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-11 14:38

2021-01-11 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 30 lok. 21 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-07 14:55

2021-01-07 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości na terenie Obszarów Administracyjnych (UO) nr 1, 2, 3 i 4.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-07 15:26

2021-01-07 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Małomiejskiej 1 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-04 14:35

2021-01-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej 16 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-28 16:44

2020-12-28 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 2 lok. 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-21 12:29

2020-12-21 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-17 14:32

2020-12-17 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4, będących jednocześnie przeglądem rocznym obiektów budowlanych oraz instalacji, przewodów i urządzeń.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-12-14 15:01

2020-12-14 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-26 14:49

2020-11-26 szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizację i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy Placu Wałowym 5A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-25 14:40

2020-11-25 szczegóły »
< 5350000 € Wymiana instalacji elektrycznej w 9 lokalach mieszkalnych w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-24 14:00

2020-11-24 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielska Grobla 11 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-20 14:37

2020-11-20 szczegóły »