BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kłosowej 1 m 5 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-06-01 12:39

2020-06-01 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Ostroroga 5 lok. 7 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-28 12:51

2020-05-28 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-28 14:35

2020-05-28 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16 lok. 14 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-25 13:42

2020-05-25 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-25 14:00

2020-05-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 25 lok. 4 i 53 lok. 3 i 3A w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-21 14:30

2020-05-21 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Gościnnej 2/5A oraz 18/2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-18 13:18

2020-05-18 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jaracza 13B lok. 8 i 8A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-14 13:14

2020-05-14 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Przetocznej 1B m 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-13 13:49

2020-05-13 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworskiej 8/6 i ul. Szklana Huta 2 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-05-07 15:06

2020-05-07 szczegóły »