BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 214000 € Dostawa sześciordzeniowego serwera wraz z serwerem SQL z licencją na sześć rdzeni.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-02-28 13:09

2020-03-13 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Konrada Wallenroda 10 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-25 14:29

2020-03-11 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Floriańskiej 3 lok. 6, ul. Gdańskiej 8 lok. 5 i 6A, ul. Gdańskiej 6 lok. 6 i ul. Nad Brzegiem 1A lok. 8 w Gdańsku. .

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-20 13:19

2020-03-09 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Niwki 6 lok. 6, ul. Niwki 6 lok. 8, ul. Karola Olszewskiego 19 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-20 14:46

2020-03-06 szczegóły »