BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 214000 € wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-23 15:49

2020-12-01 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Wilków Morskich 20 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-13 16:43

2020-11-30 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-20 14:53

2020-11-30 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-19 14:18

2020-11-27 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-18 16:49

2020-11-26 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowa 5 m 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-17 12:31

2020-11-25 szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizację i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy Placu Wałowym 5A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-16 12:07

2020-11-25 szczegóły »