BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - powyżej progów unijnych

Status: otwarcie ofert
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
> 214000 € Wykonywanie w roku 2021 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2021-01-13 15:59

2021-01-13 szczegóły »
> 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także na sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-11-09 15:07

2020-11-09 szczegóły »