BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - powyżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
> 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2021 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-10 10:25

2020-02-13 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-20 07:32

2020-01-24 szczegóły »
> 221000 € Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Gdańskich Nieruchomości, oraz członków ich rodzin w latach 2020 – 2023.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2020-01-07 10:07

2020-01-20 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-18 12:51

2020-01-20 szczegóły »