BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: po terminie
termin
składania ofert
dotyczy
2018-02-26 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje wykonawcy usług mediacyjnych.

data publikacji: 2018-02-13 12:54

szczegóły »
2019-03-28 Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych

data publikacji: 2019-03-22 15:08

szczegóły »
2019-04-19 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na najem trzech samochodów ciężarowych do 3,5 t

data publikacji: 2019-04-09 12:17

szczegóły »
2019-06-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na wymianę piasku w piaskownicach (wybranie i wywóz starego piasku w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z dostawą i rozplantowaniem nowego piasku) na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji: 2019-06-24 23:15

szczegóły »
2019-08-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę i montaż 18 komórek blaszanych, na terenie nieruchomości znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji: 2019-07-31 09:25

szczegóły »
2019-08-30 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku oraz wykonanie poręczy wzdłuż schodów zewnętrznych, umocowanie słupków metalowych na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku.

data publikacji: 2019-08-26 11:55

szczegóły »
2019-09-06 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku oraz wykonanie poręczy wzdłuż schodów zewnętrznych, umocowanie słupków metalowych na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku

data publikacji: 2019-08-30 13:19

szczegóły »
2019-09-09 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie usługi dwukrotnej dezynsekcji budynku wraz z elewacją przy ul. Ubocze 24 w Gdańsku oraz punktu gromadzenia odpadów znajdującego się przy budynku.

data publikacji: 2019-09-03 09:12

szczegóły »
2019-09-09 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace budowlane i elektryczne w zakresie zgodnym z kosztorysem ofertowym w lokalach przy ul. Długie Ogrody 51A, Gdyńskich Kosynierów 10, Hołdu Pruskiego 1/1A, Grunwaldzka 52, Gen. De Gaulle'a 2A.

data publikacji: 2019-09-04 15:03

szczegóły »
2019-09-16 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12 (działka nr 339/26, obręb ew. 77) w Gdańsku.

data publikacji: 2019-09-13 11:07

szczegóły »