BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: po terminie
termin
składania ofert
dotyczy
2018-02-26 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB poszukuje wykonawcy usług mediacyjnych.

data publikacji: 2018-02-13 12:54

szczegóły »
2019-03-28 Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych

data publikacji: 2019-03-22 15:08

szczegóły »
2019-04-19 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na najem trzech samochodów ciężarowych do 3,5 t

data publikacji: 2019-04-09 12:17

szczegóły »
2019-06-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na wymianę piasku w piaskownicach (wybranie i wywóz starego piasku w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z dostawą i rozplantowaniem nowego piasku) na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji: 2019-06-24 23:15

szczegóły »
2019-08-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę i montaż 18 komórek blaszanych, na terenie nieruchomości znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji: 2019-07-31 09:25

szczegóły »
2019-08-30 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku oraz wykonanie poręczy wzdłuż schodów zewnętrznych, umocowanie słupków metalowych na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku.

data publikacji: 2019-08-26 11:55

szczegóły »
2019-09-06 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku oraz wykonanie poręczy wzdłuż schodów zewnętrznych, umocowanie słupków metalowych na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku

data publikacji: 2019-08-30 13:19

szczegóły »
2019-09-09 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie usługi dwukrotnej dezynsekcji budynku wraz z elewacją przy ul. Ubocze 24 w Gdańsku oraz punktu gromadzenia odpadów znajdującego się przy budynku.

data publikacji: 2019-09-03 09:12

szczegóły »
2019-09-09 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace budowlane i elektryczne w zakresie zgodnym z kosztorysem ofertowym w lokalach przy ul. Długie Ogrody 51A, Gdyńskich Kosynierów 10, Hołdu Pruskiego 1/1A, Grunwaldzka 52, Gen. De Gaulle'a 2A.

data publikacji: 2019-09-04 15:03

szczegóły »
2019-09-16 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12 (działka nr 339/26, obręb ew. 77) w Gdańsku.

data publikacji: 2019-09-13 11:07

szczegóły »
2019-09-26 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie usługi dozoru pogorzelisk sprawowanego w formie ochrony fizycznej polegającego na skutecznym zabezpieczeniu terenu pogorzeliska bezpośrednio po zawiadomieniu przez Straż Pożarną lub Zamawiającego do czasu jego przejęcia przez Zamawiającego.

data publikacji: 2019-09-23 12:50

szczegóły »
2019-10-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na -Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Nowiny 2A, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

data publikacji: 2019-09-25 14:43

szczegóły »
2019-10-21 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę kluczy aktywujących roczną subskrypcję usług online firmy Microsoft (Goverment)

data publikacji: 2019-10-17 09:27

szczegóły »
2019-10-21 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont podłóg toksycznych, malowanie pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

data publikacji: 2019-10-17 14:42

szczegóły »
2019-11-07 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont sali warsztatowej w lokalu użytkowym przy ul. Kartuskiej 108/110/112 w Gdańsku, przeznaczonej na działalność fundacji „ Świat Wrażliwy”

data publikacji: 2019-11-04 11:19

szczegóły »
2019-11-14 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace budowlane, elektryczne i sanitarne w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami, w lokalu przy ul. Chodkiewicza 20/10 w Gdańsku.

data publikacji: 2019-11-12 09:42

szczegóły »
2019-11-25 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Słowackiego 107 w Gdańsku.

data publikacji: 2019-11-19 11:19

szczegóły »
2019-12-04 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. wraz z podłączeniem do m.s.c w lokalach gminnych w budynkach przy ul. Robotniczej 19 i 20 w Gdańsku

data publikacji: 2019-11-29 07:27

szczegóły »
2019-12-06 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę gorących posiłków regeneracyjnych, w okresach zimowych dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości w 2020 r.

data publikacji: 2019-12-03 14:34

szczegóły »
2019-12-09 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych oraz dokonywanie wysyłki wezwań do zapłaty, powiadomień o wpisach do rejestru dłużników, dokonywanie wpisów do rejestru dłużników na wniosek Zamawiającego.

data publikacji: 2019-12-03 14:34

szczegóły »
2019-12-11 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) Gdańskich Nieruchomości w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie, wg zleceń Zamawiającego.

data publikacji: 2019-12-06 07:27

szczegóły »
2019-12-20 Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej w 2020r.

data publikacji: 2019-12-18 10:04

szczegóły »
2019-12-31 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie dwukrotnej deratyzacji piwnic i korytarzy piwnicznych wszystkich zasobów i obiektów wskazanych przez Zamawiającego w miesiącu czerwcu i wrześniu, dezynfekcji, dezynsekcji, dodatkowej deratyzacji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji: 2019-12-19 09:07

szczegóły »
2019-12-31 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji: 2019-12-20 07:16

szczegóły »
2019-12-31 Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej w 2020 roku

data publikacji: 2019-12-20 14:07

szczegóły »