BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: po terminie
termin
składania ofert
dotyczy
2020-01-15 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych do siedzib Zamawiającego.

data publikacji: 2020-01-10 08:27

szczegóły »
2020-01-27 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na budowę przewodów wentylacyjnych w budynku przy ul. Kochanowskiego 7A w Gdańsku Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu – Dom Samotnej Matki Monar – Markot.

data publikacji: 2020-01-21 13:06

szczegóły »
2020-01-27 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przyul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zamawiającego.

data publikacji: 2020-01-22 13:54

szczegóły »
2020-01-30 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na konserwację 372 szt. opraw zewnętrznych oświetlenia terenu administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji: 2020-01-27 11:12

szczegóły »
2020-02-11 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na budowę przewodów wentylacyjnych w budynku przy ul. Kochanowskiego 7A w Gdańsku Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu – Dom Samotnej Matki Monar – Markot.

data publikacji: 2020-02-06 09:51

szczegóły »
2020-02-13 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji: 2020-02-10 13:38

szczegóły »
2020-02-21 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę pokrycia z eternitu na papowe wraz z wymianą deskowania oraz wykonania wentylacji w lokalu użytkowym przy ul. Tuwima 1 w Gdańsku.

data publikacji: 2020-02-18 12:05

szczegóły »
2020-02-25 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji: 2020-02-20 09:17

szczegóły »
2020-03-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają postępowanie o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości

data publikacji: 2020-02-26 14:18

szczegóły »
2020-03-13 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace remontowe w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem klatki schodowej przy ul. Ubocze 24 A,B,C w Gdańsku.

data publikacji: 2020-03-10 10:55

szczegóły »
2020-04-03 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku przy ul. Nowiny 38

data publikacji: 2020-03-30 08:59

szczegóły »
2020-04-07 Dostawa wraz z montażem i wyposażeniem 4 domków i 10 kontenerów mieszkalnych i użytkowych.

data publikacji: 2020-04-07 15:29

szczegóły »