BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2024-06-14 Wykonanie przeglądów rocznych oraz przeglądów pięcioletnich będących jednocześnie rocznymi obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych

data publikacji: 2024-06-14 13:36

szczegóły »