BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2020-12-11 dostawa licencji na oprogramowania System Windows Serwer 2019 Standard oraz Microsoft Office 2019 Home & Business

data publikacji: 2021-02-09 15:16

szczegóły »
2020-12-14 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Grodzkiej 14/15 m 1A, Podmiejskiej 17B m 2, Ugory 1 m 4,Sobótki 24 m 7.

data publikacji: 2020-12-09 15:36

szczegóły »
2020-12-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji: 2020-12-22 19:18

szczegóły »
2021-02-10 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

data publikacji: 2021-02-09 14:57

szczegóły »
2021-05-17 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Łąkowa 32A m 15 w Gdańsku

data publikacji: 2021-05-13 09:16

szczegóły »
2021-05-18 Dozór i konserwacja dźwigów zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji: 2021-05-14 14:33

szczegóły »
2021-05-28 Dozór i konserwacja stacji transformatorowych zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji: 2021-05-25 13:12

szczegóły »
2021-10-28 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- Gmina oraz na dzierżawę pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- Skarb Państwa w roku 2022 r.

data publikacji: 2021-10-21 13:52

szczegóły »
2021-11-09 przystosowanie istniejącej instalacji SAP opartej na centrali SSP POLON 4900 z panelem wyniesionym POLON 4200 w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych

data publikacji: 2021-11-05 14:23

szczegóły »
2021-11-19 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Racławickiej 9 działka 542, obręb 0044 i ul. Racławickiej 11 działka 541 obręb 0044. Prawidłowy plik- "Zapytanie ofertowe" w załącznikach

data publikacji: 2021-11-18 13:59

szczegóły »
2021-12-06 Dostawa i montaż bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla pracowników Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji: 2021-12-03 08:08

szczegóły »
2021-12-07 Podłączenie do MSC lokal nr 4 przy ul. Sempołowskiej 12.

data publikacji: 2021-12-03 11:20

szczegóły »
2021-12-07 Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Przyjemna 1 w Gdańsku.

data publikacji: 2021-12-03 11:47

szczegóły »
2021-12-09 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynfekcji po COVID-19 i dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym obszar administrowany przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji: 2021-12-03 11:32

szczegóły »
2021-12-09 Wykonanie przeglądów pięcioletnich elektrycznych- pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości na terenie Obszarów Administracyjnych (UO) nr 1, 2, 3 i 4 i Skarbu Państwa wraz z wystawieniem protokołu.

data publikacji: 2021-12-03 13:41

szczegóły »
2021-12-09 Dostawa 6 szt. wolnostojących niszczarek w klasie ochrony 2 przeznaczonych do niszczenia dokumentów papierowych, spinaczy, małych zszywaczy, kart plastikowych, płyt CD/DVD

data publikacji: 2021-12-03 13:53

szczegóły »