BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2023-12-12 Dostawa serwera.

data publikacji: 2023-12-07 14:17

szczegóły »
2023-12-01 Likwidacja placów zabaw/ urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw usytuowanych na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2023.

data publikacji: 2023-12-04 07:23

szczegóły »
2023-11-28 Dostawa posiłków regeneracyjnych na 2024 rok dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku

data publikacji: 2023-11-29 09:36

szczegóły »
2023-11-23 Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach gminnych przy ul. Angielskiej Grobla 7E m. 42, Kochanowskiego 13 m. 16, Siennickiej 22 m. 3 i Twardej 2C m. 6 w Gdańsku.

data publikacji: 2023-11-23 13:57

szczegóły »
2023-11-21 Dostawa materiałów biurowych dla Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji: 2023-11-21 14:40

szczegóły »
2023-11-07 Wykonywanie usług deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach administrowanych przez Zamawiającego.

data publikacji: 2023-11-07 14:44

szczegóły »