BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2023-01-26 Przebudowa układu regulacji hydraulicznej instalacji podłogowej centralnego ogrzewania oraz budowa układu pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniach budynku mieszkalnego przy ul. Dąbka 6.

data publikacji: 2023-01-20 11:17

szczegóły »
2023-01-25 Obsługa programistyczna Systemów Internetowych Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji: 2023-01-20 14:01

szczegóły »
2022-12-27 Dostawa materiałów biurowych dla Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji: 2022-12-22 10:28

szczegóły »