BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2019-11-14 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace budowlane, elektryczne i sanitarne w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami, w lokalu przy ul. Chodkiewicza 20/10 w Gdańsku.

data publikacji: 2019-11-12 09:42

szczegóły »