BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2023-06-06 Wykonanie pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3, 4 i Skarb Państwa.

data publikacji: 2023-05-30 14:50

szczegóły »
2023-06-05 Przekazanie kluczy aktywacji usług online - Microsoft Azure Subscription Services Open ShrdSvr Sngl Monthly Subscriptions - Volume License OLV - licencja 1 rok - 30 szt.

data publikacji: 2023-05-31 12:54

szczegóły »
2023-05-25 Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Gen. Hallera 235 w Gdańsku.

data publikacji: 2023-05-17 13:01

szczegóły »
2023-05-25 Zagospodarowanie terenu przy ul. Reja 24 i 26

data publikacji: 2023-05-18 10:41

szczegóły »
2023-05-24 Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących jednocześnie przeglądem rocznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz Skarb Państwa

data publikacji: 2023-05-17 14:21

szczegóły »
2023-05-22 Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Na Stoku 11 w Gdańsku.

data publikacji: 2023-05-16 07:37

szczegóły »
2023-05-17 Naprawa instalacji technicznych - oddymiających oraz wymiana i naprawa stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Ubocze 24.

data publikacji: 2023-05-10 11:08

szczegóły »