BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2022-05-31 Wykonanie usługi wybrania i utylizację starego piasku oraz dostawę i rozwiezienie nowego piasku do piaskownic na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.

data publikacji: 2022-05-25 07:25

szczegóły »
2022-05-30 Remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Słowackiego 30 w Gdańsku.

data publikacji: 2022-05-24 14:28

szczegóły »
2022-05-25 remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Partyzantów 17B w Gdańsku

data publikacji: 2022-05-18 12:52

szczegóły »
2022-05-24 Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji dla budynku gminnego, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

data publikacji: 2022-05-19 11:16

szczegóły »
2022-04-29 remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Trakt św. Wojciecha 32 w Gdańsku

data publikacji: 2022-04-25 08:10

szczegóły »
2022-04-14 remont lokalu użytkowego przy ul. Brzozowej 15A w Gdańsku

data publikacji: 2022-04-06 11:13

szczegóły »
2022-03-30 remont lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Leśna Góra 7 w Gdańsku

data publikacji: 2022-03-23 14:35

szczegóły »
2022-01-04 Dostawę i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji: 2021-12-30 12:06

szczegóły »
2021-12-14 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych do siedzib Zamawiającego.

data publikacji: 2021-12-09 08:11

szczegóły »
2021-12-13 Prowadzenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych, według zleceń Zamawiającego.

data publikacji: 2021-12-06 14:37

szczegóły »
2021-12-09 Dostawa 6 szt. wolnostojących niszczarek w klasie ochrony 2 przeznaczonych do niszczenia dokumentów papierowych, spinaczy, małych zszywaczy, kart plastikowych, płyt CD/DVD

data publikacji: 2021-12-08 08:33

szczegóły »
2021-11-19 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Racławickiej 9 działka 542, obręb 0044 i ul. Racławickiej 11 działka 541 obręb 0044. Prawidłowy plik- "Zapytanie ofertowe" w załącznikach

data publikacji: 2021-11-18 13:59

szczegóły »
2021-05-28 Dozór i konserwacja stacji transformatorowych zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji: 2021-05-25 13:12

szczegóły »
2021-05-18 Dozór i konserwacja dźwigów zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji: 2021-05-14 14:33

szczegóły »
2021-05-17 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Łąkowa 32A m 15 w Gdańsku

data publikacji: 2021-05-13 09:16

szczegóły »
2021-02-10 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

data publikacji: 2021-02-09 14:57

szczegóły »
2020-12-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji: 2020-12-22 19:18

szczegóły »
2020-12-14 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Grodzkiej 14/15 m 1A, Podmiejskiej 17B m 2, Ugory 1 m 4,Sobótki 24 m 7.

data publikacji: 2020-12-09 15:36

szczegóły »
2020-12-11 dostawa licencji na oprogramowania System Windows Serwer 2019 Standard oraz Microsoft Office 2019 Home & Business

data publikacji: 2021-02-09 15:16

szczegóły »