BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2022-10-12 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 - funkcja biurowa, lokal nr 2 - funkcja usługowa (sklep).

data publikacji: 2022-10-03 14:55

szczegóły »
2022-10-04 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Marynarki Polskiej 8 w Gdańsku

data publikacji: 2022-09-28 10:40

szczegóły »
2022-09-28 Wykonanie zabezpieczenia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Trakt św. Wojciecha 209/3, Podstocznej 2, Miedzianej 8/2, Żuławskiej 91/5 w Gdańsku

data publikacji: 2022-09-22 14:16

szczegóły »
2022-09-28 Zagospodarowanie terenu przy budynku Cygańska Góra 3D w Gdańsku

data publikacji: 2022-09-26 10:01

szczegóły »
2022-09-28 Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Trakt św. Wojciecha 317 w Gdańsku

data publikacji: 2022-09-26 15:01

szczegóły »
2022-09-23 Dogęszczenie oraz zabezpieczenie zieleni na skwerze pomiędzy ul. Chrobrego i al. Legionów w Gdańsku

data publikacji: 2022-09-20 09:13

szczegóły »
2022-09-19 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Gdańskiej 18 w Gdańsku

data publikacji: 2022-09-13 09:24

szczegóły »
2022-09-16 Dostawa i montaż 15 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości

data publikacji: 2022-09-09 14:31

szczegóły »
2022-08-26 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie placów zabaw dla trzech lokalizacji w ramach zadań Rad Dzielnic.

data publikacji: 2022-08-18 14:54

szczegóły »