BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2020-12-11 dostawa licencji na oprogramowania System Windows Serwer 2019 Standard oraz Microsoft Office 2019 Home & Business

data publikacji: 2021-02-09 15:16

szczegóły »
2020-12-14 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Grodzkiej 14/15 m 1A, Podmiejskiej 17B m 2, Ugory 1 m 4,Sobótki 24 m 7.

data publikacji: 2020-12-09 15:36

szczegóły »
2020-12-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji: 2020-12-22 19:18

szczegóły »
2021-02-10 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

data publikacji: 2021-02-09 14:57

szczegóły »
2021-05-17 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Łąkowa 32A m 15 w Gdańsku

data publikacji: 2021-05-13 09:16

szczegóły »
2021-05-18 Dozór i konserwacja dźwigów zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji: 2021-05-14 14:33

szczegóły »
2021-05-28 Dozór i konserwacja stacji transformatorowych zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji: 2021-05-25 13:12

szczegóły »
2021-09-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie ścian wraz ze wzmocnieniem/wymianą istniejących stropów, zasypanie części pomieszczeń podziemnych oraz wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych przy ul. Śląska 21 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji: 2021-09-02 10:05

szczegóły »
2021-09-14 Dostawa i montaż 12 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji: 2021-09-13 14:46

szczegóły »
2021-09-20 Wykonanie punktu dystrybucyjnego wraz doprowadzeniem światłowodu z serwerowni oraz wyprowadzeniem w pomieszczeniach biurowych 5 punktów logiczno-elektrycznych w budynku biurowym przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

data publikacji: 2021-09-16 11:28

szczegóły »