BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2020-07-07 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Chrobrego 44 lok. 6, Lelewela 26 lok. 3 i Polanki 132 lok. 4 w Gdańsku.

data publikacji: 2020-07-02 10:06

szczegóły »
2020-07-07 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do siedzib Zamawiającego.

data publikacji: 2020-07-02 11:16

szczegóły »