BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: rozpoczęte
termin
składania ofert
dotyczy
2020-12-11 dostawa licencji na oprogramowania System Windows Serwer 2019 Standard oraz Microsoft Office 2019 Home & Business

data publikacji: 2021-02-09 15:16

szczegóły »
2020-12-14 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Grodzkiej 14/15 m 1A, Podmiejskiej 17B m 2, Ugory 1 m 4,Sobótki 24 m 7.

data publikacji: 2020-12-09 15:36

szczegóły »
2020-12-28 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji: 2020-12-22 19:18

szczegóły »
2021-02-10 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

data publikacji: 2021-02-09 14:57

szczegóły »
2021-03-08 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji: 2021-03-03 13:59

szczegóły »