BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie robót podobnych do umowy nr 41/2018/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-09-26

Informuję, że dnia 26 09.2018 r została podpisana przez Zamawiającego umowa na wykonywanie robót rozbiórkowych na terenie BOM 1,2,4,7,8,9 z firmą ZWAR-BUD  Sp z o.o.na kwotę 500000,00zł brutto.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-09-26

Treść postępowania:

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót rozbiórkowych na terenie Biur Obsługi Mieszkańców  nr 1, 2, 4, 7, 8, 9:

a)     budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą  typu: garaże, pawilony handlowe, komórki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji ścian mieszanej murowano-drewnianej, drewnianej lub murowanej, konstrukcji dachu drewnianej  lub betonowej krytej papą lub blachą wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu o powierzchni do 25 m2,

b)     budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą  typu: garaże, pawilony handlowe, komórki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji ścian mieszanej murowano-drewnianej, drewnianej lub murowanej, konstrukcji dachu drewnianej  lub betonowej krytej papą lub blachą wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu o powierzchni powyżej 25 m2,

c)     budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą  do 4 kondygnacji, niepodpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu,

d)     budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą  do 4 kondygnacji, podpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, zasypaniem piwnic pospółką  warstwami co 20-30 cm zagęszczonymi do ID=0,7,

e)     budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą powyżej 4 kondygnacji, niepodpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu,

f)      budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą powyżej 4 kondygnacji, podpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, zasypaniem piwnic pospółką  warstwami co 20-30 cm zagęszczonymi do ID=0,7,

g)     likwidacja szamb polegająca na demontażu nakrywy szamb oraz ścian powyżej terenu, dezynfekcji przy użyciu wapna, zasypaniem piaskiem z zagęszczeniem do ID=0,7 oraz wywozem gruzu na wysypisko wraz z utylizacją,

h)     wywóz śmieci i odpadów po wyprowadzce lokatorów oraz odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, butelki, puszki, materace itp.) nie obejmujących  gruzu oraz innych odpadów powstających w wyniku rozbiórek,

i)       wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25 poz. 133).

 

2.     Zakres robót obejmuje:

-       rozbiórkę  konstrukcji drewnianej lub betonowej dachu,

-       rozbiórkę pokrycia dachów z papy lub ceramicznych,

-       rozbiórkę  konstrukcji murowanej budynku,

-       rozbiórkę  konstrukcji drewnianej budynku,

-       rozbiórkę  ścian z cegły i drewna,

-       rozbiórkę stropów,

-       rozbiórkę podłóg i posadzek,

-       rozbiórkę kominów,

-       rozbiórkę ścian piwnicznych

-       rozbiórkę fundamentów i ław fundamentowych,

-       rozbiórkę  komórek drewnianych i murowanych,

-       rozbiórkę ścian żelbetowych,

-      likwidację szamb polegająca na demontażu nakrywy szamb oraz ścian powyżej terenu, dezynfekcji przy użyciu wapna

-       zasypanie wykopów pospółką i zagęszczenie,

-      wywóz gruzu i innych odpadów np. papa, śmieci, w tym znajdujących się w rozbieranych obiektach,

-      uporządkowanie terenu po rozbiórce,

-      wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

3.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

-       Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne - załącznik nr 1,

-       Specyfikacja techniczna (ST) rozbiórek budynków i budowli – załącznik nr 2.

 

 

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2018-09-24
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2018-10-03 11:30
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-03 11:35