BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2020 w budynkach Skarbu Państwa.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-18

Dotyczy: postępowania przetargowego na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2020 w budynkach Skarbu Państwa, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

­          na zadaniu 1 firmie MEMLING Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Al. Grunwaldzka 309,

­          na zadaniu 2 Agencji Ochrony «WENA» Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 1.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-11

Informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzieli zamówienia:

­          na zadaniu 1 firmie MEMLING Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Al. Grunwaldzka 309,

­          na zadaniu 2 Agencji Ochrony «WENA» Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 1.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie z otwarcia 18.11 1,67 MB 2019-11-18 14:43:42 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 298,03 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 druk oferty+formularze cenowe edytowalne 140,5 KB 2019-11-13 08:50 pobierz
2 Opis Warunków Zamówienia 74-19-A 908,34 KB 2019-11-08 14:42 pobierz
3 zał nr 1 - Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w Delegaturze NIK w Gdańsku 208,14 KB 2019-11-08 14:42 pobierz
4 zał nr 2a - wzór umowy - zadanie 1 - ochr. fiz. użytkowane obiekty SP usługi społeczne (2) 378,19 KB 2019-11-08 14:42 pobierz
5 zał nr 2b - wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne 375,71 KB 2019-11-08 14:42 pobierz
6 zał nr 3 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 429,74 KB 2019-11-08 14:42 pobierz
7 zał nr 4 - oświadczenie warunki udzialu postępowanie 430,18 KB 2019-11-08 14:42 pobierz
8 zał nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa 272,15 KB 2019-11-08 14:42 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-11-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2019-11-08 14:42
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-23 14:15