BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2020.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-23

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2020, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia na Zadania 1, 2 , 4 i 5:

Jantar 2 Sp. z o.o.   76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71- lider konsorcjum,

JANTAR Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

Sekret Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający dnia 24.12.2019 r. udzielił zamówienia na Zadanie 3:

Przedsiębiorstwu Usługowo-Wykonawczemu „HEVELIUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 76/78 z ceną 715 654,73 zł.

 

 

 

 

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-20

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzieli zamówienia:

na Zadania 1, 2 , 4 i 5:

Jantar 2 Sp. z o.o.   76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71- lider konsorcjum,

JANTAR Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

Sekret Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

 

na Zadanie 3:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze „HEVELIUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 76/78 z ceną 715 654,73 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie z otwarcia 11.12 464,55 KB 2019-12-11 12:56:44 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 448,96 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Opis Warunków Zamówienia 90 659,49 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
2 zał. 1 Systemy alarmowe Gdańskich Nieruchomości- monitoring 71,06 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
3 zał. 2a Wzór umowy ZADANIE 1 ochrona fizyczna 284,71 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
4 zał. 2b Wzór umowy ZADANIE 2 monitoring baz 291,74 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
5 zał. 2c Wzór umowy ZADANIE 3 ochrona fizyczna obiektów i dozór pogorzelisk 283,31 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
6 zał. 2d Wzór umowy ZADANIE 4 monitoring obiektów użytkowych 298,31 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
7 zał. 2e Wzór umowy ZADANIE 5 monitoring lokali mieszkalnych 275,25 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
8 zał. 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 265,93 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
9 zał. 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 276,6 KB 2019-12-03 17:13 pobierz
10 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 173,99 KB 2019-12-03 17:13 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-12-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Marek Skuhra
Data publikacji:
2019-12-03 17:14
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-24 11:13