BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Obsługa 13 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2020

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-23

                                                                                                                                                                                                                            

INFORMACJA  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na obsługę 13 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2020, zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia : Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-19

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzieli zamówienia Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4 z ceną oferty 969 732,00 zł z VAT-em, doświadczeniem 56 miesiący realizacji usług w zakresie obsługi szaletów, 10  zrealizowanymi programami aktywizacji zawodowej oraz wdrożonym systemem zarządzania jakością.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 18.12 253,63 KB 2019-12-18 16:14:42 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 124,58 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Opis Warunków Zamówienia 552,76 KB 2019-12-13 14:07 pobierz
2 Wzór umowy 267,07 KB 2019-12-13 14:07 pobierz
3 zał. 1 WYKAZ SZALETÓW CAŁOROCZNYCH, SEZONOWYCH I SAMOOBSŁUGOWYCH 140,64 KB 2019-12-13 14:07 pobierz
4 zał. 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący przynależności do grupy kapitałowej 238,71 KB 2019-12-13 14:07 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-12-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-12-13 14:08
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-18 16:14