BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2021 w budynkach Skarbu Państwa.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-12-31

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2021 w budynkach Skarbu Państwa, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

­          na zadaniu 1 Memling Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 309.

­          na zadaniu 2 konsorcjum firm:

­          Jantar 2 Sp. z o.o.   76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71- lider konsorcjum,

­          JANTAR Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

­          Sekret Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

 

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-12-30

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2021 w budynkach Skarbu Państwa, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzieli zamówienia:

­          na zadaniu 1 Memling Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 309.

­          na zadaniu 2 konsorcjum firm:

­          Jantar 2 Sp. z o.o.   76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71- lider konsorcjum,

­          JANTAR Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

­          Sekret Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 sprostowanie informacji z otwarcia ofert 401,94 KB 2020-12-22 14:06:30 pobierz
2 informacja z otwarcia ofert 738,72 KB 2020-12-21 14:54:33 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 361,15 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 modyfiakcja OWZ 444,7 KB 2020-12-17 12:09 pobierz
2 ogłoszenie o zmianie 251,01 KB 2020-12-17 12:10 pobierz
3 Pytania i odpowiedzi 804,4 KB 2020-12-17 11:16 pobierz
4 Opis Warunków Zamówienia 118-20-A 1,12 MB 2020-12-11 14:01 pobierz
5 załącznik nr_1_-_Opis_funkcjonalny_oraz_procedury_eksploatacji_systemu_alarmowego_z_dozorem_wizyjnym_w_Delegaturze_NIK_w_Gdansku.pdf 208,14 KB 2020-12-11 14:03 pobierz
6 zał nr 2a - wzór umowy - zadanie 1 - ochr. fiz. użytkowane obiekty SP 362,51 KB 2020-12-11 14:01 pobierz
7 zał nr 2b - wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP 359,08 KB 2020-12-11 14:02 pobierz
8 zał nr 3 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 462,43 KB 2020-12-11 14:02 pobierz
9 zał nr 4 - oświadczenie warunki udzialu postępowanie 642,28 KB 2020-12-11 14:02 pobierz
10 zał nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa 267,47 KB 2020-12-11 14:02 pobierz
11 druk oferty+formularze cenowe edytowalne 141 KB 2020-12-11 14:01 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2020-12-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2020-12-11 14:04
Ostatnia aktualizacja:
2020-12-22 14:06