BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Obsługa 13 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2021

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-12-31

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia: Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-12-30

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzieli zamówienia Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4 z ceną oferty 969 732,00 zł z VAT-em, z 13 zrealizowanymi programami aktywizacji zawodowej, 2 usługami w zakresie obsługi szaletów oraz wdrożonym systemem zarządzania jakością.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 23.12 431,82 KB 2020-12-23 16:07:53 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 130,97 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 DRUK OFERTA 150 KB 2020-12-21 11:30 pobierz
2 Opis Warunków Zamówienia 124 783,63 KB 2020-12-18 14:45 pobierz
3 Wzór umowy 124 338,94 KB 2020-12-18 14:45 pobierz
4 zał nr 1 - Wykaz szaletów 204,89 KB 2020-12-18 14:45 pobierz
5 zał nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 273,26 KB 2020-12-18 14:45 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-12-18
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-12-18 14:50
Ostatnia aktualizacja:
2020-12-23 16:07