BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

roboty rozbiórkowe budynków przy ul. Traugutta 119, al. Grunwaldzkiej 203, ul. Wroniej 11, ul. Stary Rynek Oliwski 3, ul. Sandomierskiej 3, ul. Pobiedzisko 3 i 3a, ul. Wilków Morskich 6c w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b0f3730-b9bf-11ed-9236-36fed59ea7dd

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 175,35 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 16- Projekt Wykonawczy- Stray Rynek Oliwski 3 27,41 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
2 zał. 17 -STWiORB Stary Rynek Oliwski 3 775,45 KB 2023-03-15 14:29 pobierz
3 zał. 18- Projekt budowlany- ul. Sandomierska 3 11,63 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
4 zał. 19- Projekt wykonawczy- ul. Sandomierska 3 19,79 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
5 zał. 20- STWiORB ul. Sandomierska 3 299,48 KB 2023-03-15 14:29 pobierz
6 zał. 21- Projekt architektoniczno budowlany- Pobiedzisko 3, 3A 2,78 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
7 zał. 22- Projekt techniczny- Pobiedzisko 3,3A 3,83 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
8 zał. 23- STWiORB- Pobiedzisko 3, 3A 597,98 KB 2023-03-15 14:29 pobierz
9 zał. 24- Projekt Budowlany- Wilków Morskich 6c 20,4 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
10 zał. 25- Projekt Wykonawczy- Wilków Morskich 6c 20,4 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
11 zał. 26- STWiORB Wilków Morskich 6c 775,15 KB 2023-03-15 14:29 pobierz
12 zał. 6- Projekt Architektoniczno- Budowlanty R. Traugutta 119 62,75 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
13 zał. 7- Projekt techniczny- R. Traugutta 119 62,74 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
14 zał. 8- STWiORB R. Traugutta 119 775,19 KB 2023-03-15 14:29 pobierz
15 zał. 9- Projekt budowlany- Grunwaldzka 203 5,45 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
16 zał. 10- Projekt wykonawczy- Grunwaldzka 203 5,45 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
17 zał. 11-STWiORB- Grunwaldzka 203 1,02 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
18 zał. 12- Projekt budowlany - Wronia 7,59 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
19 zał. 13- Projekt wykonawczy - Wronia 7,59 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
20 zał. 14- STWiORB Wronia 1,08 MB 2023-03-15 14:29 pobierz
21 zał. 15- Projekt Budowlany- Stray Rynek Oliwski 3 27,41 MB 2023-03-15 14:29 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Dołaszyńska
Data wytworzenia:
2023-03-15
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Małgorzata Dołaszyńska
Data publikacji:
2023-03-15 14:32