BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont, rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja (w tym docieplenie) części budynku użyteczności publicznej, oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych piwnicy na pomieszczenia o funkcji biurowej, wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6d434a3-9f32-11ee-953e-c2ea26915e21

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych -- Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 829,64 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 5-Instrukcja wypełniania JEDZ 28,74 MB 2024-01-09 07:24 pobierz
2 zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 96,01 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
3 zał. 8 Pozwolenie na budowę nr WUiA-V.6740.981-1.2023.T379500 z dnia 9.11.2023r. 88,1 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
4 zał. 9 Projekt zagospodarowania terenu- Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) części budynku użyteczności publicznej, oraz zmiana... 69,55 MB 2024-01-09 07:24 pobierz
5 zał. 10 Projekt Techniczny- Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) części budynku użyteczności publicznej, oraz zmiana sposobu... 58,45 MB 2024-01-09 07:24 pobierz
6 zał. 11 Projekt Wykonawczy- Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) części budynku użyteczności publicznej, oraz zmiana sposobu... 62,74 MB 2024-01-09 07:24 pobierz
7 zał. 12 Projekt Wykonawczy- Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) części budynku użyteczności publicznej, oraz zmiana sposobu... 92,89 MB 2024-01-09 07:24 pobierz
8 zał. 13 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża architektoniczno-konstrukcyjna–Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie .... 420,65 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
9 zał. 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża elektryczna – Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) części budynku użyteczności .. 348,13 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
10 zał. 15 Specyfikacja Techniczna – branża sanitarna – Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) części budynku użyteczności publicznej... 2,26 MB 2024-01-09 07:24 pobierz
11 zał. 16 Przedmiar – zagospodarowanie terenu - branża inżynieryjna - Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie budynku użyteczności publicznej, oraz.... 104,21 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
12 zał. 17 Przedmiar – remont pomieszczeń biurowych- branża budowlana - Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie budynku użyteczności publicznej, oraz.... 438,58 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
13 zał. 18 Przedmiar robót–branża instalacje elektryczne i teletechniczne- Remont, rozbudowa, przebudowa, docieplenie (termomodernizacja) ul. Partyzantów 74; 746,59 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
14 zał. 19 Przedmiar – branża sanitarna- Remont, rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja części budynku użyteczności publicznej, oraz zmiana sposobu..... 404,95 KB 2024-01-09 07:24 pobierz
15 zał. 20 Kryterium równoważności 146,77 KB 2024-01-09 07:24 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2024-01-04
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2024-01-09 09:12
Ostatnia aktualizacja:
2024-02-20 13:40