BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne

Uchwała Nr XXII/601/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1817/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, oraz o zbywaniu udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.
Załączniki:
R_2008_5_0601.pdf 2012-04-11
pdf | 42,37 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: 1269
Wytworzył: 1269
Data wytworzenia: 2012-04-11
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GN: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2012-04-11 11:28