BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Biuro Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych

Nazwa: Biuro Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych
Symbol: WS
Kierownik: Wioleta Wątróbska
E-mail: ws@nieruchomoscigda.pl