BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5382000 € Przebudowa i remont pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A i 47B w Gdańsku.

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-09-21 10:22

2022-09-29 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Konrada Wallenroda 16 m 7, ul. Ludwika Waryńskiego 24 m 4, ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7870c0bc-2506-11ed-b8b2-9a321cc30829

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-09-23 14:14

2022-09-28 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Stoku 38 m 13, ul. Niwki 1 m 5, ul. Na Zaspę 23A m 10, ul. Biskupia 30 m 7, ul. Matki Polki 1 m 2, ul. Miedziana 5 m 1, ul. Elizy Orzeszkowej 11 m 4, ul. Polanki 49 m 2, ul. Angielska Grobla 14D m 29, ul. Zaroślak 2 m 6 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c30e53ca-1eea-11ed-acbd-46d0480cd9c4

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-08-23 11:24

2022-09-09 szczegóły »
< 5350000 € Remont 12 lokali mieszkalnych w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z ogrzewaniem ekologicznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-07-28 06:41

2022-08-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń sklepu znajdującego się na parterze budynku przy ul. Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku, wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a39bcf1c-fdc3-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-07-20 14:42

2022-08-05 szczegóły »