BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Aldony 7 m 3, Cygańska Góra 26D m 55 oraz Struga 38 m 4 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 09843ecb-124e-462a-8781-046ac89642e2

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-19 12:34

2021-11-04 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynkach przy ul. Placu Wałowym 5 i 9 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania fc33e903-aa85-4616-9b53-d21865712060

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-27 14:02

2021-11-03 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku. Identyfikator postępowania d3a5f08b-dce2-4e97-a63d-59cb2eee797e

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-21 14:30

2021-11-03 szczegóły »
< 5350000 € Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Królikarnia 1 i 2 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania: c004a127-5548-496c-ba47-d2184222a7f4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-25 14:06

2021-11-02 szczegóły »
< 5350000 € Likwidacja podziemnej kotłowni i składu opału oraz przebudowa sieci ciepłowniczych oraz kanalizacji deszczowej wraz zagospodarowaniem podwórza przy ul. Ogarnej w Gdańsku, działka nr 501/5 obr. 0089. Identyfikator postępowania b9285145-c6f1-4705-83e9-1bb8b0b28696

Tryb podstawowy | publikacja: 2021-10-14 12:23

2021-11-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kaletniczej 1/2 lok. 6, Stefanii Sempołowskiej 10 lok. 7, Straganiarskiej 48 lok. 1, Świętojańskiej 70/71 lok. 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 2ecc4bc0-dae8-4964-94ef-3eeb39be3937

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-20 14:06

2021-11-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Raduńskiej 3 lok. 1, Nieborowskiej 42 lok. 22, Głuchej 21D lok. 30 oraz ul. Salwator 1/4 lok. 11A, Trakt Św. Wojciecha 423 lok. 4, Małomiejskiej 38 lok. 12 w Gdańsku.Identyfikator postępowania 7d8e9596-5e71-446e-b933-0b0db5ddbaea

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-10-14 12:51

2021-11-02 szczegóły »