BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5300000 € roboty rozbiórkowe budynków przy ul. Traugutta 119, al. Grunwaldzkiej 203, ul. Wroniej 11, ul. Stary Rynek Oliwski 3, ul. Sandomierskiej 3, ul. Pobiedzisko 3 i 3a, ul. Wilków Morskich 6c w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b0f3730-b9bf-11ed-9236-36fed59ea7dd

Tryb podstawowy | publikacja: 2023-03-15 14:32

2023-03-31 szczegóły »
< 38779 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich, będących jednocześnie przeglądem rocznym, obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniana jest pełna dokumentacja postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b7d301c1-38ad-11ed-9171-f6b7c7d59353

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-11-02 16:13

2022-11-02 szczegóły »