BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: rozpoczęte
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 5350000 € Remont 36 lokali mieszkalnych w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z ogrzewaniem ekologicznym w zarządzie Gdańskich Nieruchomości Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ecfb26c-da5e-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-05-24 14:36

2022-06-09 szczegóły »
< 5382000 € Budowa windy w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbka 6 w Gdańsku w trybie „zaprojektuj i wykonaj” Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-622d73df-d6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-05-25 15:20

2022-06-09 szczegóły »
< 23452 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich, będących jednocześnie przeglądem rocznym, obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny nr 3 pełna dokumentacja postępowania jest dostępna na https://ezamowienia.gov.pl; link bezpośredni: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-471110f8-da8c-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-05-25 11:39

2022-05-31 szczegóły »
< 2150000 € Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem systemowym, stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z oprogramowaniem CAD oraz monitorów. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57d3a445-cc3a-11ec-aa46-6a814e8de928

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-05-17 14:15

2022-05-24 szczegóły »
< 5350000 € wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2022 roku Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6bb76a39-b63f-11ec-97c7-b646b0ba23df

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-04-19 07:47

2022-04-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2022 r. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-eb3e12ba-a38e-11ec-baa2-b6d934483bfb

Tryb podstawowy | publikacja: 2022-03-22 14:12

2022-04-06 szczegóły »
< 88387 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich, będących jednocześnie przeglądem rocznym, obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 link do dokumentacji postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-766beb78-7ced-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-03-03 15:25

2022-03-10 szczegóły »