BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: unieważnione
ogłoszenie wyniku dotyczy
2023-03-17 Dozór i konserwacja przepompowni ścieków w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-01 Remont łazienki po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Na Zaspę 30A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-19 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 - funkcja biurowa, lokal nr 2 - funkcja usługowa (sklep).

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-06 Dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskich Nieruchomości

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 317

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-25 Dostawa i montaż znaków drogowych, tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych (policyjnych) i tablic z nazwą zarządcy, słupków oraz blokad parkingowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-23 Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach z ul. Aksamitnej do budynku przy ul. Aksamitna 4A

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-22 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 - funkcja biurowa, lokal nr 2 - funkcja usługowa (sklep).

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-16 Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku przy ul. Zakole 2/1

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-26 Dostawa posiłków regeneracyjnych na 2023 rok dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-13 Dogęszczenie oraz zabezpieczenie zieleni na skwerze pomiędzy ul. Chrobrego i al. Legionów w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-06 Wykonanie zabezpieczenia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Trakt św. Wojciecha 209/3, Podstocznej 2, Miedzianej 8/2, Żuławskiej 91/5 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-10-06 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie placów zabaw dla trzech lokalizacji w ramach zadań Rad Dzielnic.

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-29 Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych na terenie Obszaru Administracyjnego nr 1

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-23 Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Trakt św. Wojciecha 317 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-21 Wymiana części istniejących stropów na nowe dla lokalu nr 2 przy ul. Chłodnej 4 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-19 Zagospodarowanie terenu przy budynku Cygańska Góra 3D w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-09-07 Dostawa i montaż 14 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-20 remont lokalu użytkowego przy ul. Dolna Brama 5 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-17 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie placów zabaw dla trzech lokalizacji w ramach zadań Rad Dzielnic

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-11 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-11 Remont lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Podmiejskiej 13 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 Remont elementów wskazanych w ekspertyzie stanu technicznego w budynku przy ul. Porębskiego 76 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Żubrowej 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dworskiej 35A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »