BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: unieważnione
ogłoszenie wyniku dotyczy
2021-10-21 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dachu oraz odprowadzenie wód opadowych dla budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Gościnnej 12 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-21 Eksploatacja kotłowni węglowej w budynku przy ul. Turystycznej 3 w sezonie grzewczym 2021/2022.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-14 Renowacja placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-12 Roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów przy ul. Dylinki oraz przy ul. Bednarskiej w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-12 Eksploatacja kotłowni węglowej w budynku przy ul. Turystycznej 3 w sezonie grzewczym 2021/2022.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-08 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dachu oraz odprowadzenie wód opadowych dla budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Gościnnej 12 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-07 Przystosowanie istniejącej instalacji SAP w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-04 roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów przy ul. Dylinki 3 oraz przy ul. Bednarskiej 2 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-09-30 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. K. Chodkiewicza 11 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-09-27 Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. Starowiślnej 2 B w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-09-22 Wykonanie punktu dystrybucyjnego wraz doprowadzeniem światłowodu z serwerowni oraz wyprowadzeniem w pomieszczeniach biurowych 5 punktów logiczno-elektrycznych w budynku biurowym przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-09-08 Dostawa i montaż 12 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-26 Remont instalacji wodociągowej w budynku przy al. Grunwaldzkiej 1 Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-04 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podłączenia budynków przy ul. Strajku Dokerów 17 A, Strajku Dokerów 18A, Strajku Dokerów 19 A jako trzy niezależne instalacje zasilane z węzła grupowego, przy ul. Mniszki 5/6 oraz przy ul. Gościnnej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania instalacji wewnętrznej. c.o. i c.w.u. z opomiarowaniem w lokalach oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-07-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Zagroble 8 w Gdańsku dz. nr 287, obr. 0300, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, w budynku mieszkalnym przy ul. Tarniny 46 w Gdańsku dz.nr 126, obr. 0115. oraz opracowanie dokumentacji z zakresu prac zewnętrznych dla budynku Tarniny 48.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-28 Roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów wraz z furtkami w sześciu lokalizacjach na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-28 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Równej 14 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-15 Remont instalacji wodociągowej w budynku przy al. Grunwaldzkiej 1 Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-02 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-24 Przystosowanie lokalu nr 7 przy ul. Ubocze 24A dla osoby niepełnosprawnej

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-20 Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego przy ul. Promienistej 1w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-04-20 Dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-18 Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2020-11-05 Dostawa posiłków regeneracyjnych

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-26 remont klatki schodowej w budynku przy ul. Hożej 3 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »