BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: unieważnione
ogłoszenie wyniku dotyczy
2021-07-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Zagroble 8 w Gdańsku dz. nr 287, obr. 0300, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, w budynku mieszkalnym przy ul. Tarniny 46 w Gdańsku dz.nr 126, obr. 0115. oraz opracowanie dokumentacji z zakresu prac zewnętrznych dla budynku Tarniny 48.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-28 Roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów wraz z furtkami w sześciu lokalizacjach na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-28 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Równej 14 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-15 Remont instalacji wodociągowej w budynku przy al. Grunwaldzkiej 1 Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-02 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-24 Przystosowanie lokalu nr 7 przy ul. Ubocze 24A dla osoby niepełnosprawnej

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-20 Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego przy ul. Promienistej 1w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-04-20 Dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-18 Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2020-11-05 Dostawa posiłków regeneracyjnych

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-26 remont klatki schodowej w budynku przy ul. Hożej 3 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-14 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Pastoriusza 12 lok. 1 i lok. 4 oraz Mickiewicza 32 lok. 1 Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-05 wykonanie usługi dezynsekcji budynku – ul. Ubocze 24 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-24 wykonanie remontu sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-10 Dostawa 36 certyfikatów kwalifikowanych.

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-14 Demontaż oraz montaż domofonów w budynku komunalnym przy ul. Cygańska Góra 26 kl. A,C,D.

data publikacji:

szczegóły »
2020-06-23 Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu Wita Stwosza 73 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-06-17 Dostawa i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cygańska Góra 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2019-06-07 Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Utrzymania Technicznego i Remontów Gdańskich Nieruchomości

data publikacji:

szczegóły »
2019-01-29 Usługa dostawy i montażu na słupkach, budynkach, bramach i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych małych kategorii A, B, C, D, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków przeszkodowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2018-12-20 Usługa dostawy i montażu na słupkach, budynkach, bramach i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych małych kategorii A, B, C, D, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków przeszkodowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2018-04-04 Zakup dwóch samochodów ciężarowych do 3,5 t dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości.

data publikacji:

szczegóły »
2018-03-12 Zakup dwóch samochodów ciężarowych do 3,5 t dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości

data publikacji:

szczegóły »
2017-12-13 Zakup odzieży roboczej dla pracowników Grupy Remontowej

data publikacji:

szczegóły »
2017-08-22 Wykonanie usługi wywozu odpadów z lokalów mieszkalnych i użytkowych remontowanych przez Grupę Remontową.

data publikacji:

szczegóły »