BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: unieważnione
ogłoszenie wyniku dotyczy
2024-04-09 Awaryjne usuwanie nieprawidłowości w instalacji domofonowej w budynkach i lokalach mieszkalnych będących w zasobach Gdańskich Nieruchomości oraz lokalach gminy będących w obcym zarządzie na Obszarze Administracyjnym 1, 2, 3 i 4.

data publikacji:

szczegóły »
2024-02-15 Naprawy brukarsko-drogowe na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2024.

data publikacji:

szczegóły »
2024-01-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na wykonanie remontu trzech lokali mieszkalnych przy ul. Białej 4 m. 1, ul. Aldony 13 m. 3 i 3A oraz ul. Politechnicznej 16A m. 3 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-11-10 Dostawa i montaż tablic, znaków, słupków i blokad na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2023-10-26 Wymiana bramy wjazdowej do Generalnego Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 23.

data publikacji:

szczegóły »
2023-09-14 Wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym ul. Oliwska 63

data publikacji:

szczegóły »
2023-09-06 Wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym ul. Oliwska 63

data publikacji:

szczegóły »
2023-09-04 Dozór i konserwacja kotłowni: gazowych, elektrycznych i olejowych w 2023 roku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-09-04 Budowa zjazdu z ul. Jasnej na działkę nr 339/32 obręb 77 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

data publikacji:

szczegóły »
2023-08-25 Budowa zjazdu z ul. Jasnej na działkę nr 339/32 obręb 77 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

data publikacji:

szczegóły »
2023-07-19 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Trakt św. Wojciecha 317.

data publikacji:

szczegóły »
2023-07-11 Naprawy brukarsko-drogowe na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości SZB w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-07-10 Dostawa i montaż mebli.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Trakt św. Wojciecha 317.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-12 Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Gen. Hallera 235 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2023-06-07 Zagospodarowanie terenu przy ul. Reja 24 i 26

data publikacji:

szczegóły »
2023-05-31 Przekazanie kluczy aktywacji usług online - Microsoft Azure Subscription Services Open ShrdSvr Sngl Monthly Subscriptions - Volume License OLV - licencja 1 rok - 30 szt.

data publikacji:

szczegóły »
2023-05-25 Wykonanie w 2023 roku usługi zamalowania graffiti, poprzedzone zmyciem pod ciśnieniem z elewacji budynków/pustostanów mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasta Gdańsk administrowanych przez Obszar Administracyjny nr 1, 2, 3, 4.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-29 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 – funkcja biurowa, lokal nr 2 – funkcja usługowa (sklep).

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-17 Dozór i konserwacja przepompowni ścieków w roku 2023.

data publikacji:

szczegóły »
2023-03-01 Remont łazienki po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Na Zaspę 30A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-19 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 - funkcja biurowa, lokal nr 2 - funkcja usługowa (sklep).

data publikacji:

szczegóły »
2022-12-06 Dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskich Nieruchomości

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 317

data publikacji:

szczegóły »
2022-11-25 Dostawa i montaż znaków drogowych, tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych (policyjnych) i tablic z nazwą zarządcy, słupków oraz blokad parkingowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »