BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: unieważnione
ogłoszenie wyniku dotyczy
2022-08-11 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-11 Remont lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Podmiejskiej 13 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 Remont elementów wskazanych w ekspertyzie stanu technicznego w budynku przy ul. Porębskiego 76 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Żubrowej 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dworskiej 35A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-08 remont lokalu użytkowego przy ul. Dolna Brama 5 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-02 Budowa zewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Promienistej 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-08-02 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-20 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie placów zabaw dla trzech lokalizacji w ramach zadań Rad Dzielnic.

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-15 remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Żubrowej 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-12 remont elementów wskazanych w ekspertyzie stanu technicznego w budynku przy ul. Porębskiego 76 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-09 budowę zewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Promienistej 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-08 Wymiana hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych przy ul. Wronki 7, ul. Cygańska Góra 1, ul. Śniadeckich 12 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-04 remont murku oporowego przed budynkiem przy ul. Partyzantów 49B w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-07-01 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie placów zabaw dla trzech lokalizacji w ramach zadań Rad Dzielnic.

data publikacji:

szczegóły »
2022-06-23 remont lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Leśna Góra 7 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-05-31 Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji dla budynku gminnego, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

data publikacji:

szczegóły »
2022-05-26 Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej (projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar i kosztorys inwestorski) wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji dla budynku gminnego, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 – działka nr 186, obręb ewidencyjny 061, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-26 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Żubrowej 8 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-21 remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 68A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-20 remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Trakt św. Wojciecha 32 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-19 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Żubrowej 8 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-14 remont lokalu użytkowego przy ul. Wita Stwosza 15 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-13 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Lastadia 39B w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-12 remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Na Stoku 12C w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »