BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Naprawy brukarsko-drogowe na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2024.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2024-02-15

Zamawiający unieważnił postępowanie o sygnaturze wewnętrznej TZ.2510.80.2023.PF pt.” „Naprawy brukarsko-drogowe na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2024.” motywują to tym, że ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawców przewyższają szacunkową wartość cen jednostkowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 241,98 KB 2024-01-04 15:09:00 pobierz
2 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 25,95 KB 2023-12-29 15:18:49 pobierz
3 Załącznik nr 2 - projekt umowy 283,76 KB 2023-12-29 15:18:42 pobierz
4 Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna 5,5 MB 2023-12-29 15:09:03 pobierz
5 Załącznik nr 4- formularz zlecenia 12,67 KB 2023-12-29 15:08:57 pobierz
6 Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 60 KB 2023-12-29 15:08:48 pobierz
7 Kwota przeznaczona na sfinasowanie 144,3 KB 2023-12-29 15:08:41 pobierz