BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Jodłowej 4 lok. 2, ul. Leczkowa 23 lok. 1A, ul. Nowiny 83 lok. 1, ul. Raduńskiej 1 lok. 5 i ul. Wilków Morskich 20 lok. 4 w Gdańsku.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2019-09-24

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 619,27 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 53 1,01 MB 2019-09-06 14:29 pobierz
2 wzór umowy 53 360,13 KB 2019-09-06 14:29 pobierz
3 zał 1 - Projekt - opis 390,44 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
4 zał 1.1 - rysunek nr 1 plan sytuacyjny.PDF 10,78 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
5 zał 1.2 - rysunek nr 2 rzut parteru.PDF 6,47 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
6 zał 1.3 - rysunek nr 3 schemat instalacji gazowej.PDF 5,21 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
7 zał 1.4 - rysunek nr 4 przewód wentylacyjny.PDF 4,01 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
8 zał 1.5 - rysunek nr 5 instalacja ogrzewania.PDF 6,16 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
9 zał 2 - Specyfikacja sanitarna 603,83 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
10 zał 3 - przedmiar remont jodłowa 4 m 2 33,99 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
11 zał 4 - przedmiar jodłowa 4 m 2 san (1) 48,21 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
12 zał 5 - przedmiar jodłowa gaz 294,75 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
13 zał 6 - przedmiar Jodłowa 4 m 2 89,68 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
14 zał 7 - przedmiar leczkowa 23 m 1A remont 37,25 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
15 zał 8 - przedmiar leczkowa 23 m 1A. san 43,91 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
16 zał 9 - przedmiar Leczkowa 23 m 1 A inwestor 99,88 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
17 zał 10 - przedmiar nowiny 83 m 1 remont 21,33 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
18 zał 11 - nowiny 83 m 1 san 48,46 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
19 zał 12 - przedmiar nowiny 83 m 1 ele 35,59 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
20 zał 13 - Projekt - opis 390,21 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
21 zał 13.1 - Rys. nr 1 plan sytuacyjny.PDF 10,7 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
22 zał 13.2 - Rys. nr 2 rzut parteru.PDF 5,2 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
23 zał 13.3 - Rys. nr 3 schemat instalacji gazowej.PDF 4,67 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
24 zał 13.4 - Rys. nr 4 przewód wentylacyjny przez strop.PDF 6,07 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
25 zał 13.5 - Rys. nr 5 przewód wentylacyjny przez dach.PDF 5,06 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
26 zał 13.6 - Rys. nr 6 przewód powietrzno-spalinowy.PDF 4,64 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
27 zał 13.7 - Rys. nr 7 rzut II pietra.PDF 5,45 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
28 zał 14 - Specyfikacja sanitarna 603,88 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
29 zał 15 - przedmiar remont raduńska 1 m 5 29,49 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
30 zał 16 - przedmiar raduńska 1 m 5 san 46,68 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
31 zał 17 - przedmiar gaz raduńska 290,85 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
32 zał 18 - raduńska 1 m 5 elekt 28,63 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
33 zał 19 - PW WM-opis 19,04 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
34 zał 19.1 - Rys-A1_Usytuowanie-w-terenie 323,14 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
35 zał 19.2 - Rys-A2_Rzut-inwentaryzacja 225,61 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
36 zał 19.3 - Rys-A3_Rzut-projekt 336,5 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
37 zał 19.4 - Rys-A4_Przekroje-pionowe 241,65 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
38 zał 19.5 - Rys-A5_Nadproze-N-1 167,11 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
39 zał 19.6 - Rys-A6_Zestawienie-stolarki 170,71 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
40 zał 20 - pb-sanitarka WM 1,89 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
41 zał 20.1 - Rys. 1.PDF 6,13 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
42 zał 20.2 - Rys. 2.PDF 5,94 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
43 zał 20.3 - Rys. 3.PDF 3,04 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
44 zał 20.4 - Rys. 4.PDF 5,82 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
45 zał 20.5 - Rys. 5.PDF 4,69 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
46 zał 20.6 - Rys. 6.PDF 5,17 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
47 zał 20.7 - Rys. 7.PDF 5,5 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
48 zał 20.8 - Rys. 8.PDF 5,02 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
49 zał 20.9 - Rys. 9 459,77 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
50 zał 21 -pw sanitarka 1,89 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
51 zał 21.1 - Rys. 1.PDF 6,13 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
52 zał 21.2 - Rys. 2.PDF 5,94 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
53 zał 21.3 - Rys. 3.PDF 3,04 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
54 zał 21.4 - Rys. 4.PDF 5,82 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
55 zał 21.5 - Rys. 5.PDF 4,69 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
56 zał 21.6 - Rys. 6.PDF 5,17 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
57 zał 21.7 - Rys. 7.PDF 5,5 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
58 zał 21.8 - Rys. 8.PDF 5,02 MB 2019-09-06 12:59 pobierz
59 zał 21.9 - Rys. 9 459,77 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
60 zał 22 - PB elektryka 111,68 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
61 zał 22.1 - rysunek E1 119,18 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
62 zał 22.2 - rysunek E2 54,64 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
63 zał 23 - PW elektryka 111,33 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
64 zał 23.1 - rysunek E1 119,38 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
65 zał 23.2 - rysunek E2 54,66 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
66 zał 24 - STWiORB_Wilkow-Morskich-20 639,16 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
67 zał 25 - Specyfikacja sanitarna Wilków Morskich 710,24 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
68 zał 26 - STWiO Elektryczny Wilk+-w M 20 145,93 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
69 zał 27 - WILKOW-MORSKICH-20_PRZEDMIAR-ROBOT 182,21 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
70 zał 28 - przedmiar gaz 223,04 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
71 zał 29 - przedmiar elektryka Wilk+-w Morskich 20 PDM 56,21 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
72 zał 30 - ogólna Specyfikacja budowlana 452,13 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
73 zał 31 - Szczegółowe specyfikacje wod-kan 120,89 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
74 zał 32 - Szczegółowe specyfikacje elektryczna 163,38 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
75 zał 33 - oswiadczenie wykluczenia 429,65 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
76 zał 34 oswiadczenie warunki udzialu 433,14 KB 2019-09-06 12:59 pobierz
77 zał 35 oswiadczenie grupa kapitałowa 274,19 KB 2019-09-06 12:59 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-09-06
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2019-09-06 14:23
Ostatnia aktualizacja:
2019-09-24 13:21