BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielskiej Grobli 10B lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-13 13:41 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-10-13 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 9 kolorowych, laserowych urządzeń drukujących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-05 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-10-05 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 41 m 9 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-09-28 13:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-09-28 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-09-28 15:01 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-09-28 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-08-05 07:26 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-08-04 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 25 lok. 4 i 53 lok. 3 i 3A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-05-04 14:53 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-05-04 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-16 16:23 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-04-16 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Obszarze Administracyjnym nr 3 i 4, stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-03 15:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-04-03 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul. Swojskiej 16 m 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-08 15:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2020-01-08 szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul. Swojskiej 16 m 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-11-27 09:19 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-11-27 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Droszyńskiego 30 lok. 1, Marynarki Polskiej 20 lok. 2 i Wallenroda 10 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-11-07 14:17 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-11-07 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-10-30 15:01 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-10-30 szczegóły »
< 5548000 € Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z odgrzybieniem i izolacją ścian piwnic w budynku przy ul. Mickiewicza 28/30 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-10-30 12:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-10-30 szczegóły »
< 221000 € wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-10-15 14:40 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-10-15 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Jodłowej 4 lok. 2, ul. Leczkowa 23 lok. 1A, ul. Nowiny 83 lok. 1, ul. Raduńskiej 1 lok. 5 i ul. Wilków Morskich 20 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-09-24 13:22 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-09-24 szczegóły »
< 221000 € wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na remont lokali mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas remontu tych lokali

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-28 13:09 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-08-28 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-18 14:11 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-07-18 szczegóły »
< 221000 € Dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach i garażach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-04 14:45 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-07-04 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-11 13:43 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-06-11 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-20 14:43 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-05-20 szczegóły »
< 5548000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości SZB w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-15 14:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-04-15 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu schodów zewnętrznych terenowych do przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-04 12:35 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-04-04 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie w roku 2019 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-25 13:30 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-01-25 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-19 15:00 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-12-19 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Kłosowej 1 lok. 1A i ul. Słowackiego 46 lok. 12 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-22 15:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-11-22 szczegóły »