BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2019-10-15

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 502,68 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 683,07 KB 2019-10-02 15:09 pobierz
2 Wzór umowy .pdf 225,37 KB 2019-10-02 15:09 pobierz
3 BOM 1 formularz cenowy.pdf 280,94 KB 2019-10-02 15:08 pobierz
4 BOM 2 formularz cenowy.pdf 311,02 KB 2019-10-02 15:08 pobierz
5 BOM 4 formularz cenowy.pdf 246,14 KB 2019-10-02 15:07 pobierz
6 BOM 7 formularz cenowy.pdf 246,2 KB 2019-10-02 15:07 pobierz
7 BOM 8 formularz cenowy.pdf 243,78 KB 2019-10-02 15:07 pobierz
8 BOM 9 formularz cenowy.pdf 242,29 KB 2019-10-02 15:07 pobierz
9 protokół z okresowej kontroli - wzór.pdf 352,69 KB 2019-10-02 15:06 pobierz
10 1. BOM 1 wykaz budynków.pdf 368,94 KB 2019-10-02 15:06 pobierz
11 1. BOM 2 wykaz budynków.pdf 385,33 KB 2019-10-02 15:06 pobierz
12 1. BOM 4 wykaz budynków.pdf 246,7 KB 2019-10-02 15:05 pobierz
13 1. BOM 7 wykaz budynków.pdf 204,5 KB 2019-10-02 15:05 pobierz
14 1. BOM 8 wykaz budynków.pdf 273,74 KB 2019-10-02 15:05 pobierz
15 1. BOM 9 wykaz budynków.pdf 270,76 KB 2019-10-02 15:05 pobierz
16 2. oświadczenie wykluczenia.pdf 266,42 KB 2019-10-02 15:04 pobierz
17 3. oświadczenie warunki udzialu.pdf 278,02 KB 2019-10-02 15:04 pobierz
18 4. oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 171,79 KB 2019-10-02 15:04 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Marek Skuhra
Data wytworzenia:
2019-10-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-10-02 15:03
Ostatnia aktualizacja:
2019-10-15 14:41