BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2019-10-30

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

Zadanie 1

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zadanie 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania przeglądów
1
Przedsiębiorstwo Budowlane

„EKOBUD” Kazimierz Kisiel

80-807 Gdańsk,

ul. Władysława Biegańskiego 10 lok. 9
Zadanie 2

Cena oferty: 100 368,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

 
 

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie z otwarcia 28.10.pdf 400,58 KB 2019-10-28 14:56:50 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 560,27 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 69 971,67 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
2 Wzór umowy 69 300,3 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
3 BOM 1 formularz cenowy 280,94 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
4 BOM 2 formularz cenowy 311,02 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
5 BOM 4 formularz cenowy 246,14 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
6 BOM 7 formularz cenowy 246,2 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
7 BOM 8 formularz cenowy 243,78 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
8 BOM 9 formularz cenowy 242,29 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
9 protokół z okresowej kontroli - wzór 352,69 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
10 1. BOM 1 wykaz budynków 368,94 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
11 1. BOM 2 wykaz budynków 385,33 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
12 1. BOM 4 wykaz budynków 246,7 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
13 1. BOM 7 wykaz budynków 204,5 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
14 1. BOM 8 wykaz budynków 273,74 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
15 1. BOM 9 wykaz budynków 270,76 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
16 2. oswiadczenie wykluczenia 430,05 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
17 3. oswiadczenie warunki udzialu 467,52 KB 2019-10-18 14:43 pobierz
18 4. oswiadczenie grupa kapitałowa 270,54 KB 2019-10-18 14:43 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-10-18
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Marek Skuhra
Data publikacji:
2019-10-18 14:46
Ostatnia aktualizacja:
2019-10-28 14:58