BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Angielska Grobla 12B lok. 15 i ul. Podzamcze 6 lok. 8 oraz ul. Trakt św. Wojciecha 93 lok. 2 i ul. Na Stoku 11 lok. 10 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-17

Zamawiający w dniu 17.12.2019r. podpisał umowę:

na zadaniu 1 z firmą: Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś z siedzibą w Kowalach ul.Kominkowa 5 z ceną 132 165,96 zł z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy: powyżej 13 robót,
 

  na zadaniu 2 z firmą: Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś z siedzibą w Kowalach ul.Kominkowa 5 z ceną 133 716,67 zł z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy: powyżej 13 robót.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-10

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

  •   na zadaniu 1 ofertę nr 3 firmy: Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś z siedzibą w Kowalach ul.Kominkowa 5 z ceną 132 165,96 zł z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy: powyżej 13 robót,

 

  •   na zadaniu 2 ofertę nr 3 firmy: Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś z siedzibą w Kowalach ul.Kominkowa 5 z ceną 133 716,67 zł z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy: powyżej 13 robót.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Najkorzystniejsza oferta ze złożonych, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
1
Twój Dom

Daniel Selonke

84-239 Bolszewo,

ul. Długa 28
Zadanie 2

Cena oferty: 128 475,30 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.
2
EL TIME Sp. z o.o.

80-392 Gdańsk,

ul. Słupska 66,

 
Zadanie 1

Cena oferty: 138 668,56 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: 20 robót.

Zadanie 2

Cena oferty: 147 708,95 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: 20 robót.

 
3
Biuro Obsługi Budownictwa

Paweł Biełuś

80-180 Kowale,

ul. Kominkowa 5
Zadanie 1

Cena oferty: 132 165,96 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 13 robót.

Zadanie 2

Cena oferty: 133 716,67 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 13 robót.

 
4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Sp. j.

Tysler Leszek & Pomierski Mariusz

80-309 Gdańsk,

ul. Bażyńskiego 32

 
Zadanie 1

Cena oferty: 135 186,48 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: ponad 12 robót.

Zadanie 2

Cena oferty: 143 549,57 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: ponad 12 robót.

 
5
Dziemiński Krzysztof

„KOMPLEKS”

83-209 Gołebiewko,

Gołębiewko 18
Zadanie 1

Cena oferty: 143 268,85 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót.

Zadanie 2

Cena oferty: 149 416,32 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót.
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%
Razem
2
57,18
25,00
15,00
97,18
3
60,00
25,00
15,00
100,00
4
58,66
25,00
15,00
98,66
5
55,35
25,00
15,00
95,35
 

ZADANIE 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%
Razem
2
54,32
25,00
15,00
94,32
3
60,00
25,00
15,00
100,00
4
55,89
25,00
15,00
95,89
5
53,70
25,00
15,00
93,70
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.              Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 22 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

           (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.              Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 22 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania 30 dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 25,00 pkt.

3.              Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 22 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla doświadczenia kierownika budowy 12 robót i więcej Zamawiający przyznał Wykonawcy 15,00 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 16.12.2019 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 617,79 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 76 980,76 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
2 Wzór umowy 76 518,68 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
3 zał nr 1- projekt budowlany- Angielska Grobla 634,06 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
4 zał nr 1.1- rysunek 1 1,32 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
5 zał nr 1.2- rysunek 2 32,71 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
6 zał nr 1.3- rysunek 3 403,1 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
7 zał nr 1.4- rysunek 4 689,72 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
8 zał nr 1.5- rysunek 5 27,33 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
9 zał nr 2 - Przedmiar-remont- angielska grobla 12B m 15 26,73 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
10 zał nr 3 - przedmiar-sanitarka - angielska grobla 12B m 15 san 46,74 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
11 zał nr 4 -przedmiar- gaz- Angielska Grobla 4,22 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
12 zał nr 5 -przedmiar - elektryka - Angielska Grobla 87,43 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
13 zał nr 6 -przedmiar - podzamcze 6 m 8 remont 33,36 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
14 zał nr 7 -przedmiar - podzamcze 6 m 8. san 64,8 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
15 zał nr 8 -przedmiar - Podzamcze - elek 1,24 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
16 zał nr 9 - Projekt budowlany-Tr. św. Wojciecha 93-opis 392,66 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
17 zał nr 9.1 - Rys. nr 1.PDF 10,22 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
18 zał nr 9.2 -Rys. nr 2.PDF 4,44 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
19 zał nr 9.3 -Rys. nr 3.PDF 4,51 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
20 zał nr 9.4 -Rys. nr 4.PDF 3,38 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
21 zał nr 9.5 -Rys. nr 5.PDF 4,33 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
22 zał nr 9.6 -Rys. nr 6.PDF 4,03 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
23 zał nr 9.7 -Rys. nr 7.PDF 3,93 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
24 zał nr 10 - Specyfikacja sanit Tr. św. Wojciecha 93 603,81 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
25 zał nr 11 -przedmiar - Trakt Św Wojciecha 93 m 2 42,39 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
26 zał nr 12 -przedmiar - Trakt Św Wojciecha 93 m 2 san 48,1 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
27 zał nr 13 -przedmiar - gaz- Trakt Sw. Wojciecha 93 212,85 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
28 zał nr 14 -przedmiar - Trakt Św Wojciecha 93 m 2 elekt 28,54 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
29 zał nr 15 - przedmiar - Na Stoku 11 m 10 remont 32,71 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
30 zał nr 16 - przedmiar - Na Stoku 11 m 10 san 57,86 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
31 zał nr 17 - przedmiar - Na Stoku- elek 1,48 MB 2019-11-06 14:29 pobierz
32 zał nr 18 - ogólna specyfikacja - budowlana 440,83 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
33 zał nr 19 - szczegółowe specyfikacje - wod-kan 113,85 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
34 zał nr 20 - szczegółowa specyfikacja - ogrzewanie 286,63 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
35 zał nr 21- specyfikacja - Gaz 110,76 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
36 zał nr 22- szczegółowe specyfikacje - elektryczna 156,18 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
37 zał nr 23 - oswiadczenie wykluczenia 430,48 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
38 zał nr 24 - oswiadczenie warunki udzialu 438,1 KB 2019-11-06 14:29 pobierz
39 zał nr 25 - oswiadczenie grupa kapitałowa 274,78 KB 2019-11-06 14:29 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-11-06
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2019-11-06 14:35
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-10 16:57