BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Przyokopowej 2 lok. 17 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-31 14:31 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-24 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 25 lok. 4 i 53 lok. 3 i 3A w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-31 13:24 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-24 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kępna 34 m 5 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-24 08:27 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamiejskiej 14 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-24 08:53 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Grodza Kamienna 2 H lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-21 14:37 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-14 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Stefana Batorego 2 lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-20 14:05 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-14 szczegóły »
< 214000 € Dostawa macierzy dyskowej do skanów 3D oraz 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-10 10:18 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2020-07-09 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Styp-Rekowskiego 14 m 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-14 14:42 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-07 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej 5 lok.3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-14 14:57 | wynik: rozstrzygnięte

2020-07-06 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 16 lok. 14 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-02 14:46 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-26 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Przetocznej 1B m 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-01 17:55 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kłosowej 1 m 5 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-25 12:33 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-19 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Ostroroga 5 lok. 7 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-25 12:36 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-19 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworskiej 8/6 i ul. Szklana Huta 2 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-25 12:23 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-19 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-25 08:23 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-16 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Gościnnej 2/5A oraz 18/2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-16 11:01 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-10 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jaracza 13B lok. 8 i 8A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-16 13:35 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-09 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Goszczyńskiego 19 lok. 5 i ul. Przegalińskiej 60 lok. 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-09 14:10 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-03 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie przez 12 miesięcy robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Obszarze Administracyjnym nr 3 i 4, stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-02 13:52 | wynik: rozstrzygnięte

2020-05-21 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-07-10 10:19 | wynik: rozstrzygnięte

2020-05-15 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2020 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-05-12 11:56 | wynik: rozstrzygnięte

2020-05-07 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej 8 lok. 8 i Marynarki Polskiej 24 lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-25 14:53 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-22 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 15:18 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-20 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Floriańskiej 3 lok. 6, ul. Gdańskiej 8 lok. 5 i 6A, ul. Gdańskiej 6 lok. 6 i ul. Nad Brzegiem 1A lok. 8 w Gdańsku. .

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 15:17 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-16 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Niwki 6 lok. 6, ul. Niwki 6 lok. 8, ul. Karola Olszewskiego 19 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 16:38 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-16 szczegóły »