BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 214000 € Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-25 14:46 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Wilków Morskich 20 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-22 14:18 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-22 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowa 5 m 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-21 13:19 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-21 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 39 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-26 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-20 szczegóły »
< 214000 € Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę tonerów w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-25 13:19 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 214000 € Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawa i konserwacja w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-14 15:20 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-14 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-14 10:03 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-13 szczegóły »
< 214000 € Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-07 15:08 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-07 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 5A lok. 10 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-12 11:09 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-05 szczegóły »
< 214000 € wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-05 10:52 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-22 szczegóły »
< 214000 € Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-12-21 14:44 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-21 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-04 09:08 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-18 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-12-31 14:04 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-16 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Angielskiej Grobli 14A w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-12-09 17:31 | wynik: rozstrzygnięte

2020-12-03 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielskiej Grobli 10B lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-12-10 10:43 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-30 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-12-02 13:03 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-26 szczegóły »
< 214000 € Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-30 10:43 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2020-11-24 szczegóły »
< 214000 € Dostawa 9 kolorowych, laserowych urządzeń drukujących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-25 13:01 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-18 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żuławskiej 104 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-18 14:04 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Górka 13A lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-18 08:56 | wynik: rozstrzygnięte

2020-11-10 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 41 m 9 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-11-05 14:32 | wynik: rozstrzygnięte

2020-10-30 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 17A oraz remont lokali mieszkalnych przy ul. Dworkowej 17A m 4 i m 8 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-23 13:59 | wynik: rozstrzygnięte

2020-10-16 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 24 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-15 06:56 | wynik: rozstrzygnięte

2020-10-08 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie instalacji gazowej i ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Angielska Grobla 14D m 32 i Wajdeloty 16 m 8 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-14 09:25 | wynik: rozstrzygnięte

2020-10-06 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie instalacji gazowej i ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Polskiej 10 m 7 i Żuławskiej 101 m 8 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-10-08 13:17 | wynik: rozstrzygnięte

2020-10-02 szczegóły »