BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Goszczyńskiego 19 lok. 5 i ul. Przegalińskiej 60 lok. 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-03 14:40 | wynik: rozstrzygnięte

2020-06-03 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie przez 12 miesięcy robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Obszarze Administracyjnym nr 3 i 4, stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-06-02 13:52 | wynik: rozstrzygnięte

2020-05-21 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2020 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-05-12 11:56 | wynik: rozstrzygnięte

2020-05-07 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej 8 lok. 8 i Marynarki Polskiej 24 lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 16:25 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-22 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 15:18 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-20 szczegóły »
< 214000 € Dostawa macierzy dyskowej do skanów 3D oraz 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-29 14:46 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Floriańskiej 3 lok. 6, ul. Gdańskiej 8 lok. 5 i 6A, ul. Gdańskiej 6 lok. 6 i ul. Nad Brzegiem 1A lok. 8 w Gdańsku. .

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 15:17 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-16 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Niwki 6 lok. 6, ul. Niwki 6 lok. 8, ul. Karola Olszewskiego 19 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 16:38 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-16 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dworskiej 10 lok. 5 oraz remont podłóg toksycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Pułaskiego 13/17B lok. 9 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 16:43 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-15 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Łowickiej 11 lok. 28 i Raduńskiej 34 lok. 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-22 16:32 | wynik: rozstrzygnięte

2020-04-14 szczegóły »
< 214000 € Dostawa oprogramowania typu CAD na 7 stanowisk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-03 09:54 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-31 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Konrada Wallenroda 10 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-20 08:13 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-27 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 45 lok. 5, Kutnowskiej 9 lok. 4, Leczkowa 30 lok. 2, Polnej 2 lok. 9, Radnej 2 lok. 4 i Smętnej 12/13 lok. 5 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-05-18 12:26 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-25 szczegóły »
< 214000 € Dostawa sześciordzeniowego serwera wraz z serwerem SQL z licencją na sześć rdzeni.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-04-06 07:33 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-24 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Na Stoku 26, ul. Konopnickiej 12 w Gdańsku wraz z wykonaniem robót zabezpieczających oraz uporządkowaniem terenu po rozbiórce.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-26 14:42 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-20 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-26 12:11 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-18 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Sielskiej 4 lok. 2 i Zimnej 1A lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-30 09:23 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-17 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-20 11:13 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-12 szczegóły »
< 5350000 € wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 21 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-17 13:55 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-10 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Bajki 13 lok. 2 i Maki 22 lok. 2 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-30 09:16 | wynik: rozstrzygnięte

2020-03-04 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie połączenia i remontu lokali mieszkalnych nr 8 i 8A w budynku przy ul. Biskupiej 20 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-06 09:55 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-28 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Hożej 10D lok. 1 i Hożej 10D lok. 4 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-30 09:20 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-28 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworkowej 17A lok. 10 i Raduńska 37A lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-03 14:22 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-24 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wallenroda 2A lok. 11 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-03-04 09:00 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-24 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Gdańskich Nieruchomości, oraz członków ich rodzin w latach 2020 – 2022.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-26 14:23 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-19 szczegóły »