BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia podstawowe - poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5548000 € wykonanie połączenia i remontu lokali mieszkalnych nr 8 i 8A w budynku przy ul. Biskupiej 20 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-28 11:45 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-28 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Hożej 10D lok. 1 i Hożej 10D lok. 4 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-28 15:09 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-28 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworkowej 17A lok. 10 i Raduńska 37A lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-24 15:10 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-24 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wallenroda 2A lok. 11 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-24 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-24 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Gdańskich Nieruchomości, oraz członków ich rodzin w latach 2020 – 2022.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-26 14:23 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-19 szczegóły »
< 214000 € pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2020

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-21 09:50 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2020-02-14 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 49 lok. 9 i Siennickiej 45 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-19 09:42 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-12 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Trakt św. Wojciecha 78 lok. 6 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-21 08:39 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-12 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Nowiny 38 lok.1, Zalesie 3 lok.23 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-19 14:39 | wynik: rozstrzygnięte

2020-02-12 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego 33C m 3, Wita Stwosza 5 m 2 i Zimnej 1A m 31 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-02-03 07:13 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-24 szczegóły »
< 5548000 € remont budynków mieszkalnych położonych przy ul. Aldony 7 i Wajdeloty 4 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-29 12:01 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-22 szczegóły »
< 5548000 € Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z odgrzybieniem i izolacją ścian piwnic w budynku przy ul. Mickiewicza 28/30 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-28 14:09 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-21 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Rybołowców 10 lok. 5 oraz ul. Wyzwolenia 48 II lok. 19 i ul. Wyzwolenia 48 III lok. 20 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-28 14:09 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-21 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Wallenroda 2 lok. 27, Paska 3 lok. 2 i Przyokopowej 8 lok. 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-28 13:12 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-15 szczegóły »
< 214000 € Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2020.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-21 13:57 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-13 szczegóły »
< 5548000 € Naprawy w 2020 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-15 12:13 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-09 szczegóły »
< 221000 € Usługa czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2020

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-08 12:46 | wynik: rozstrzygnięte

2020-01-02 szczegóły »
< 221000 € Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2020.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-08 12:48 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2020-01-02 szczegóły »
< 221000 € Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę tonerów w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2020-01-02 08:19 | wynik: rozstrzygnięte

2019-12-27 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2020.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-31 11:21 | wynik: rozstrzygnięte

2019-12-23 szczegóły »
< 221000 € Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawa i konserwacja w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-30 14:55 | wynik: rozstrzygnięte

2019-12-20 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-30 09:49 | wynik: rozstrzygnięte

2019-12-18 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-30 14:44 | wynik: rozstrzygnięte

2019-12-17 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Droszyńskiego 30 lok. 1, Marynarki Polskiej 20 lok. 2 i Wallenroda 10 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-27 07:41 | wynik: rozstrzygnięte

2019-12-17 szczegóły »
< 221000 € usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2020 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-12-23 09:08 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2019-12-13 szczegóły »