BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2020.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-31

Dnia 31.12.2019 r podpisano umowy:

- na zadaniu 1 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” sp. j. Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33, z ceną 142 065,00 zł i termin wykonywania zamówienia: od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r

- na zadaniu 2 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” sp. j. Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33, z ceną 425 250,00 zł i termin wykonywania zamówienia: od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-23

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu:

-       na zadaniu 1 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” sp. j. Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33, z ceną 142 065,00 zł i termin wykonywania zamówienia: od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, a także spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

-       na zadaniu 2 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” sp. j. Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33, z ceną 425 250,00 zł i termin wykonywania zamówienia: od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

UZASADNIENIE WYBORU:

Najkorzystniejsza oferta ze złożonych, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/

Czas przyjazdu od zgłoszenia
 

1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” sp. j.  Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10
81-506 Gdynia
Zadanie 2.

Cena oferty: 577 125,00 zł.

Termin wykonywania zamówienia:

od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Średni wiek pojazdu liczony od daty pierwszej rejestracji: 2 lata.

Średni okres doświadczenia: 150 miesięcy.
 

2
Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir

ul. Spokojna 33

83-010 Straszyn
Zadanie 1.

Cena oferty: 142 065,00 zł

Termin wykonywania zamówienia:

od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Średni wiek pojazdu liczony od daty pierwszej rejestracji: 0,67 roku.

Średni okres doświadczenia: 132 miesiące.
Zadanie 2.

Cena oferty: 425 250,00 zł

Termin wykonywania zamówienia:

od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Średni wiek pojazdu liczony od daty pierwszej rejestracji: 0 lat.

Średni okres doświadczenia: 144 miesięcy.

 

 

 

 

 

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Cena – 60%
Liczba pkt w kryterium

Ocena stanu technicznego - 30%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie kierowców - 10%
Razem
1
60,00
30,00
10,00
100,00
 

ZADANIE 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Cena – 60%
Liczba pkt w kryterium

Ocena stanu technicznego - 30%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie kierowców - 10%
Razem
1
44,21
30,00
10,00
84,21
2
60,00
30,00
10,00
100,00
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.     Punkty w kryterium ocena stanu technicznego zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do 3 lat Zamawiający przyznał Wykonawcy 30 punkt.

3.     Punkty w kryterium doświdczenie kierowców zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – ponad 48 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcy 10 punkt.

 

       

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 30.12.2019 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 477,4 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.12 493,82 KB 2019-12-04 15:13 pobierz
2 modyfikacja siwz 4.12. 432,63 KB 2019-12-04 15:13 pobierz
3 zmodyfikowane oswiadczenie warunki udzialu zał. 2 532,07 KB 2019-12-04 15:12 pobierz
4 zmodyfikowany formularz cenowy - zadanie 1. 313,96 KB 2019-12-04 15:12 pobierz
5 zmodyfikowany wykaz narzędzi 227,56 KB 2019-12-04 15:12 pobierz
6 zmodyfikowany Wzór umowy - zadanie 1. 434 KB 2019-12-04 15:12 pobierz
7 odpowiedzi, pytania 68,4 KB 2019-12-04 15:10 pobierz
8 siwz 85 1003,79 KB 2019-11-25 14:03 pobierz
9 wzór umowy - zadanie 1 433,99 KB 2019-11-25 14:04 pobierz
10 wzór umowy - zadanie 2 476,67 KB 2019-11-25 14:04 pobierz
11 zał. 1 oswiadczenie podst. wykluczenia 698,19 KB 2019-11-25 14:05 pobierz
12 zał. 2 oswiadczenie warunki udzialu 532,58 KB 2019-11-25 14:04 pobierz
13 zał. 3 oswiadczenie grupa kapitałowa 529,27 KB 2019-11-25 14:05 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-11-25
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-11-25 14:06
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-31 11:21