BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 287,54 KB 2019-12-09 14:40:24 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 323,54 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.12 398,44 KB 2019-12-04 13:28 pobierz
2 Zmodyfikowany wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 80 KB 2019-12-04 13:27 pobierz
3 Zmodyfikowany druk "Zdolność zawodowa- wykaz osób" 137 KB 2019-12-04 13:27 pobierz
4 Zmodyfikowany druk "Zdolność techniczna- wykaz narzędzi" 141,5 KB 2019-12-04 13:27 pobierz
5 modyfikacja siwz 4.12 418,9 KB 2019-12-04 13:26 pobierz
6 pytania i odpowiedzi 4.12 82,26 KB 2019-12-04 13:26 pobierz
7 Druk Oferty- wersja edytowalna 417,5 KB 2019-11-28 13:10 pobierz
8 siwz 82 734,98 KB 2019-11-27 13:47 pobierz
9 wzór umowy 276,09 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
10 zał. 1a Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki mieszkalne Skarbu Państwa 256,25 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
11 zał. 1b Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki użytkowe Skarbu Państwa 205,44 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
12 zał. 2 Szczegółowy rzeczowy zakres czynności 189,13 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
13 zał. 3 oswiadczenie podst. wykluczenia 266,49 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
14 zał. 4 oswiadczenie warunki udzialu 258,74 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
15 zał. 5 oswiadczenie grupa kapitałowa 172,84 KB 2019-11-27 08:52 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-11-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2019-11-27 08:55
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-09 14:40