BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-04-16

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że postępowanie na dostawę 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 18.03.2020 r 31,93 KB 2020-03-18 14:55:58 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 362,68 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.03 515,76 KB 2020-03-13 14:54 pobierz
2 zmiana SIWZ 13.03 289,72 KB 2020-03-13 14:53 pobierz
3 Odpowiedzi na pytania 13.03 483,45 KB 2020-03-13 14:53 pobierz
4 modyfikacja siwz 9.03 416,8 KB 2020-03-09 14:12 pobierz
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9.03 452,72 KB 2020-03-09 14:12 pobierz
6 SIWZ 13 958,72 KB 2020-03-02 15:06 pobierz
7 wzór umowy 13 417,93 KB 2020-03-02 15:06 pobierz
8 zał. 1 do umowy Karta Gwarancyjna 296,6 KB 2020-03-02 15:06 pobierz
9 zał. 1 Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczących przesłanek wykluczenia 564,69 KB 2020-03-02 15:06 pobierz
10 zał. 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 272,22 KB 2020-03-02 15:06 pobierz
11 formularz cenowy 7,42 KB 2020-03-02 15:09 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-03-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-03-02 15:06
Ostatnia aktualizacja:
2020-04-16 16:23