BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Obszarze Administracyjnym nr 3 i 4, stanowiących własność gminy Gdańsk.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-04-03

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w Obszarze Administracyjnym nr 3 i 4, stanowiących własność gminy Gdańsk, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 30.03 652,48 KB 2020-03-30 12:07:12 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 697,76 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 30 910,4 KB 2020-03-18 13:08 pobierz
2 Wzór umowy 347,73 KB 2020-03-18 13:08 pobierz
3 zał. 2 do umowy ZGŁOSZENIE AWARII 120,68 KB 2020-03-18 13:08 pobierz
4 zał. 3 do umowy ZLECENIE - Gmina 74,47 KB 2020-03-18 13:08 pobierz
5 zał. 1 Wykaz adresowy budynków Obszar Administracyjny nr 3 1,94 MB 2020-03-18 13:08 pobierz
6 zał. 2 Wykaz adresowy budynków Obszar Administracyjny nr 4 1,29 MB 2020-03-18 13:08 pobierz
7 zał. 3 - oswiadczenie wykluczenia 468,12 KB 2020-03-18 13:08 pobierz
8 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 470,77 KB 2020-03-18 13:08 pobierz
9 zał. 5 oświadczenie grupa kapitałowa 274,29 KB 2020-03-18 13:08 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-03-18
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-03-18 13:09
Ostatnia aktualizacja:
2020-03-30 12:07