BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Zaspę 25 lok. 4 i 53 lok. 3 i 3A w Gdańsku

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-05-04

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Do postępowania w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 9 ofert, natomiast o godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert zamawiający otworzył  tylko 8 ofert, ponieważ jedna z ofert została omyłkowo skierowana na kwarantannę z uwagi na wytyczne dotyczące dokumentacji papierowej wynikające z zagrożenia epidemią COVID-19. Zamawiający o złożonej 9 ofercie dowiedział sie od Wykonawcy po ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, a więc Zamawiający miał obowiązek otworzyć w wymaganym terminie wszystkie złożone oferty i zgodnie z art. 86 ust. 4 podać nazwy i adresy Wykonawców, a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W związku z tym, że termin jest nieprzywracalny i nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 otwarcie ofert 28.04 1013,39 KB 2020-04-28 13:20:56 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 611,17 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 modyfikacja siwz 15.04 620,74 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
2 zmodyfikowany druk oferty i zestawienie kosztorysów 298,86 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
3 zał nr 16 - oswiadczenie wykluczenia 466,82 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
4 zał nr 17 - oswiadczenie warunki udzialu 471,84 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
5 zał nr 18 - oswiadczenie grupa kapitałowa 273,07 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
6 ZMODYFIKOWANY wzór umowy 27 348,24 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
7 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.04.2019 606,72 KB 2020-04-15 16:09 pobierz
8 SIWZ 27 870,58 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
9 wzór umowy 27 350,99 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
10 zał nr 1 - projekt Na Zaspę 25 m 4 1,44 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
11 zał nr 1.1 - rysunek 01 196,44 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
12 zał nr 1.2 - rysunek 02 113,69 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
13 zał nr 1.3 - rysunek 03 112,33 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
14 zał nr 1.4 - rysunek 04 43,3 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
15 zał nr 1.5 - rysunek 05 110,06 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
16 zał nr 2 - przedmiar remont Na Zaspę 25 m 4 41,69 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
17 zał nr 3 - przedmiar Na Zaspę 25 m 4 san 42,77 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
18 zał nr 4 - przedmiar Na Zaspę 25 m 4 gaz 49,82 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
19 zał nr 5 - przedmiar Na Zaspę 25 m 4 elek 32,34 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
20 zał nr 6- SST 180,13 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
21 zał nr 7- Projekt budowlany - Na Zaspę 53 389,15 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
22 zał nr 7.1 - Rys. 1.PDF 10,42 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
23 zał nr 7.2- Rys. 2.PDF 6,81 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
24 zał nr 7.3 - Rys. 3.PDF 7,79 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
25 zał nr 7.4 -Rys. 4.PDF 4,07 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
26 zał nr 7.5 -Rys. 5.PDF 7,3 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
27 zał nr 7.6 -Rys. 6.PDF 5,56 MB 2020-04-10 14:40 pobierz
28 zał nr 8 - przedmiar remont Na Zaspę 53 m 3 i 3A 40,24 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
29 zał nr 9 - przedmiar Na Zaspę 53 m 3 i 3A san 43,98 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
30 zał nr 10 - przedmiar Na Zaspę 53 gaz 214,91 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
31 zał nr 11 - przedmiar Na Zaspę 53 m 3 i 3A elek 33,44 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
32 zał nr 12-Specyfikacja gaz 391,91 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
33 zał nr 13 - specyfikacja budowlana 441,46 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
34 zał nr 14- specyfikacja wod kan 113,7 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
35 zał nr 15 - specyfikacja elektryczna 156,16 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
36 zał nr 25 - oswiadczenie wykluczenia 468,1 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
37 zał nr 26 - oswiadczenie warunki udzialu 473,7 KB 2020-04-10 14:40 pobierz
38 zał nr 27 - oswiadczenie grupa kapitałowa 274,52 KB 2020-04-10 14:40 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-04-10
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-04-10 14:46
Ostatnia aktualizacja:
2020-05-04 14:53