BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 44 607,29 KB 2020-05-13 14:13 pobierz
2 wzór umowy 272,2 KB 2020-05-13 14:13 pobierz
3 zał. nr 1 - przedmiar, remont lokalu 36,86 KB 2020-05-13 14:15 pobierz
4 zał. nr 2 - przedmiar,remont mieszkania,inst. sanitarna 53,79 KB 2020-05-13 14:16 pobierz
5 zał. nr 3 - przedmiar, wymiana instalacji elektrycznej 30,47 KB 2020-05-13 14:16 pobierz
6 zał. nr 4 - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 444,99 KB 2020-05-13 14:17 pobierz
7 zał. nr 5 - Specyfikacja Techniczna, roboty instalacyjne gazowe 115,71 KB 2020-05-13 14:17 pobierz
8 zał. nr 6 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 115,74 KB 2020-05-13 14:18 pobierz
9 zał. nr 7 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,roboty w zakresie inst. elektrycznych wewnętrznych 157,97 KB 2020-05-13 14:18 pobierz
10 zał. nr 8 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 266,43 KB 2020-05-13 14:19 pobierz
11 zał. nr 9 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 270,84 KB 2020-05-13 14:19 pobierz
12 zał. nr 10 - Oświadczenie grupa kapitałowa 171,39 KB 2020-05-13 14:19 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-05-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-05-13 14:22
Ostatnia aktualizacja:
2020-05-28 12:51