BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 341,21 KB 2020-06-02 14:52 pobierz
2 zmodyfikowany zał. nr 7 - Przedmiar-przebudowa wew. instalacji gazu i c.o. 51,08 KB 2020-06-02 14:52 pobierz
3 modyfikacja SIWZ 34 296,74 KB 2020-06-02 14:51 pobierz
4 pytania i odpowiedzi do postępowania 162,3 KB 2020-06-02 14:51 pobierz
5 wzór umowy 34 274,36 KB 2020-06-02 14:50 pobierz
6 SIWZ 34 600,42 KB 2020-05-19 13:24 pobierz
7 zał. nr 1-Projekt budowlany, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i c.o 3,09 MB 2020-05-19 13:24 pobierz
8 zał. nr 2-Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 444,99 KB 2020-05-19 13:23 pobierz
9 zał. nr 3-Specyfikacje Techniczne. Branża sanitarna 188,25 KB 2020-05-19 13:23 pobierz
10 zał. nr 4-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Instalacje wod.-kan. 115,75 KB 2020-05-19 13:23 pobierz
11 zał. nr 5-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - roboty w zakresie przewodów inst. elektrycznych 157,97 KB 2020-05-19 13:22 pobierz
12 zał. nr 6-Przedmiar- remont lokalu mieszkalnego, roboty budowlane 47,09 KB 2020-05-19 13:22 pobierz
13 zał. nr 7-Przedmiar - przebudowa wew. instalacji gazu i c.o 56,96 KB 2020-05-19 13:21 pobierz
14 zał. nr 8-Przedmiar roboty sanitarne 49,05 KB 2020-05-19 13:21 pobierz
15 zał. nr 9-Przedmiar - roboty elektryczne 52,43 KB 2020-05-19 13:21 pobierz
16 zał. nr 10-oświadczenie wykluczenia 266,47 KB 2020-05-19 13:21 pobierz
17 zał. nr 11- oświadczenie warunki udziału 272,87 KB 2020-05-19 13:20 pobierz
18 zał. nr 12- oświadczenie grupa kapitałowa 171,26 KB 2020-05-19 13:20 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-05-19
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-05-19 13:24
Ostatnia aktualizacja:
2020-06-05 13:24