BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 54 829,77 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
2 wzór umowy 54 345,64 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
3 zał nr 1 Projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania 818,59 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
4 zał nr 2 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 445 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
5 zał nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania 260,99 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
6 zał nr 4 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja Kanalizacyjna 115,75 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
7 zał nr 5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 157,98 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
8 zał nr 6 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego. Roboty budowlane, Gdańsk ul. Kępna 34 m 5 43,86 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
9 zał nr 7 Przedmiar robót. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania 72,06 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
10 zał nr 8 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego. Roboty sanitarne. Gdańsk ul. Kępna 34 m 5 43,71 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
11 zał nr 9 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego. Roboty elektryczne, Gdańsk ul. Kępna 34 m 5 41,03 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
12 zał nr 10 Oświadczenie wykluczenia 466,96 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
13 zał nr 11 Oświadczenie warunki udzialu 472,79 KB 2020-06-23 11:54 pobierz
14 zał nr 12 Oświadczenie grupa kapitałowa 271,54 KB 2020-06-23 11:54 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2020-06-23
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2020-06-23 11:58