BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Zmodyfikowany Druk OFERTA 65 KB 2020-07-24 14:21 pobierz
2 modyfikacja SIWZ 479,5 KB 2020-07-24 14:21 pobierz
3 Omyłka pisarska. 388,13 KB 2020-07-24 14:20 pobierz
4 SIWZ 56. 823,22 KB 2020-07-21 15:11 pobierz
5 wzór umowy 56 344,49 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
6 zał. 1 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 444,88 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
7 zał. 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 157,97 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
8 zał. 3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie inst. elektr. 115,73 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
9 zał. 4 Przedmiar. Remont lokalu - branża budowlana. Gdańsk ul. Kopernika 8 m4 40,48 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
10 zał. 5 Przedmiar. Remont – instalacja sanitarna, Gdańsk ul. Kopernika 8 m4 139,91 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
11 zał. 6 Przedmiar. Remont lokalu - branża elektryczna, Gdańsk ul. Kopernika 8 m4 108,33 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
12 zał. 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,93 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
13 zał. 8 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 471,7 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
14 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 271,79 KB 2020-07-21 14:36 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-07-21
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-07-21 15:12
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-24 14:21