BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 58 830,07 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
2 wzór umowy 58 347,25 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
3 zał. 1 Projekt budowlany architektoniczny wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym, gminnym nr 3 12,44 MB 2020-07-27 10:31 pobierz
4 zał. 2 Projekt- przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym 1,45 MB 2020-07-27 10:31 pobierz
5 zał. 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej inst. gazu 190,08 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
6 zał. 4 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 445 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
7 zał. 5 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 115,75 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
8 zał. 6 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakr. inst.ele 157,97 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego -roboty budowlane. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 59,16 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar. Przebudowa wew. instalacji gazu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w lokalu 3 Gdańsk 56,28 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
11 zał. 9 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego -roboty sanitarne. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 47,32 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
12 zał. 10 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego – roboty elektryczne. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 44,85 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
13 zał. 11 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,63 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
14 zał. 12 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 471,8 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
15 zał. 13 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 271,42 KB 2020-07-27 10:31 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-07-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-07-27 10:45