BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 62 822,43 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
2 wzór umowy 62 344,96 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
3 zał. 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –wymagania ogólne 445,04 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
4 zał. 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 124,77 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
5 zał. 3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie inst. elektr 163,31 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
6 zał. 4 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane. Gdańsk ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 46,33 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
7 zał. 5 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne. Gdańsk ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 56,01 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
8 zał. 6 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne. Gdańsk ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 45,39 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
9 zał. 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,11 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
10 zał. 8 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 643,2 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
11 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 272,52 KB 2020-07-28 14:14 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-07-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-07-28 14:15