BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa 9 kolorowych, laserowych urządzeń drukujących.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-10-05

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę 9 kolorowych, laserowych urządzeń drukujących, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 28.08 550,13 KB 2020-08-28 12:41:39 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 344,34 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 65 967,25 KB 2020-08-12 14:09 pobierz
2 wzór umowy 65 392,08 KB 2020-08-12 14:09 pobierz
3 zał. 2 do umowy Karta Gwarancyjna 378,89 KB 2020-08-12 14:09 pobierz
4 zał nr 1 - Parametry drukarek 45,3 KB 2020-08-12 14:09 pobierz
5 zał. 2 oswiadczenie wykluczenia 465,91 KB 2020-08-12 14:09 pobierz
6 zał. 3 oswiadczenie warunki udzialu 556,72 KB 2020-08-12 14:09 pobierz
7 zał. 4 oswiadczenie grupa kapitałowa 270,88 KB 2020-08-12 14:09 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-08-12
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-08-12 14:36
Ostatnia aktualizacja:
2020-08-28 12:41