BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-09-28

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia 14.09.2020 882,7 KB 2020-09-14 13:19:57 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 328,42 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 edytowalny druk oferty 119,5 KB 2020-09-09 14:23 pobierz
2 edytowalny zał. 2 Oświadczenie wykluczenia 66 KB 2020-09-09 14:23 pobierz
3 edytowalny zał. 3 oswiadczenie warunki udzialu 39 KB 2020-09-09 14:23 pobierz
4 edytowalny zał. 4 Oświadczenie grupa kapitałowa 43,5 KB 2020-09-09 14:23 pobierz
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.09.2020 490,54 KB 2020-09-08 14:09 pobierz
6 modyfikacja siwz 08.09.2020 433,86 KB 2020-09-08 14:07 pobierz
7 zmodyfikowany zał. 1 do stacje3D 126,18 KB 2020-09-08 14:07 pobierz
8 Zmodyfikowany Wzór umowy 70 399,02 KB 2020-09-08 14:07 pobierz
9 zmodyfikowany zał. 2 do umowy Karta Gwarancyjna 386,97 KB 2020-09-08 14:07 pobierz
10 odpowiedzi na pytania 08.09.2020 493,17 KB 2020-09-08 14:07 pobierz
11 siwz 70 970,42 KB 2020-09-03 13:16 pobierz
12 Wzór umowy 70 399,63 KB 2020-09-03 13:16 pobierz
13 załącznik nr 1 do stacje3D 126,21 KB 2020-09-03 13:16 pobierz
14 zał. 2 Oświadczenie wykluczenia 467,32 KB 2020-09-03 13:16 pobierz
15 zał. 3 oswiadczenie warunki udzialu 557,22 KB 2020-09-03 13:16 pobierz
16 zał. 4 Oświadczenie grupa kapitałowa 272,21 KB 2020-09-03 13:16 pobierz
17 zał. 2 do umowy Karta Gwarancyjna 385,96 KB 2020-09-03 13:16 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-09-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-09-03 13:18
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-14 13:20