BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 41 m 9 w Gdańsku.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2020-09-28

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 41 m 9 w Gdańsku », prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Z powodu błędu pracownika Zamawiającego, złożona oferta nie została otwarta w dniu 21.09.2020 r na godz. 10:30.

W związku z tym, że termin jest nieprzywracalny i nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

-- brak danych --

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 580,12 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 80 823,38 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
2 wzór umowy 80 345,42 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
3 zał. 1 Specyfikacje techniczne budowlana 445 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
4 zał. 2 Specyfikacje techniczne gaz 115,73 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
5 zał. 3 Specyfikacje techniczne wod kan 115,75 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
6 zał. 4 Specyfikacje techniczneogrzewanie 309,23 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
7 zał. 5 Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gd ul Do Studzienki 41 m 9 51,74 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
8 zał. 6 Specyfikacje techniczne elektryczna 157,98 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gd ul Do Studzienki 41 m 9 70,04 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar GN przedm Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne Gdańsk ul Do Studzienki 41 m 9 44,35 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
11 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,11 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
12 zał. 10 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 643,31 KB 2020-09-04 15:01 pobierz
13 zał. 11 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 272,41 KB 2020-09-04 15:01 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-09-04
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-09-04 15:01
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-28 14:27