BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 78 599,97 KB 2020-09-07 14:25 pobierz
2 wzór umowy 75 275,6 KB 2020-09-07 14:25 pobierz
3 zał. nr 1 Projekt przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania 76,31 MB 2020-09-07 14:25 pobierz
4 zał. nr 2 Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 444,98 KB 2020-09-07 14:14 pobierz
5 zał. nr 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty instalacyjne 604,17 KB 2020-09-07 14:13 pobierz
6 zał. nr 4 Szczegółowe Specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 115,73 KB 2020-09-07 14:13 pobierz
7 zał. nr 5 Szcegółowe Specyfikacje techniczne. Instalacje elektryczne 157,96 KB 2020-09-07 14:13 pobierz
8 zał. nr 6 Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Rejtana 6 m 2 58,07 KB 2020-09-07 14:13 pobierz
9 zał. nr 7 Przedmiar robót, budowa inst. gaz. i ogrzewania. 146,82 KB 2020-09-07 14:12 pobierz
10 zał. nr 8 Przedmiar Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne 54,1 KB 2020-09-07 14:12 pobierz
11 zał. nr 9 Przedmiar Remont Lokalu mieszkalnego Roboty elektryczne 41,67 KB 2020-09-07 14:12 pobierz
12 zał. nr 10 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 267,28 KB 2020-09-07 14:12 pobierz
13 zał. nr 11 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 272,08 KB 2020-09-07 14:11 pobierz
14 zał. nr 12 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 171,64 KB 2020-09-07 14:11 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-09-07
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-09-07 14:26
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-22 13:31